Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ: Ξεκίνησε η εφαρμογή της «Μαθητείας» Ξηλώνεται η Δημόσια Εκπαίδευση

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  Δ.Ε.

Ξεκίνησε η εφαρμογή της «Μαθητείας»
Ξηλώνεται η Δημόσια Εκπαίδευση
Ξεκίνησε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η λειτουργία του τέταρτου έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ. Η απόφαση εφαρμόζει το νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί απ’ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και απ’ τις προηγούμενες κυβερνήσεις (ΝΔ), στη βάση των μνημονιακών υποχρεώσεων και των κεντρικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία και η μετάβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας απ’ το σχολείο στην επιχείρηση, αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Στόχος της προωθούμενης πολιτικής είναι η συρρίκνωση του Δημόσιου πυλώνα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσω της ιδιωτικοποίησης και η παράδοση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις προς όφελος της κερδοφορίας τους.
Βασικός σταθμός στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών είναι η απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΣΑ-ΑΝΕΛ, για τη διοικητική αποδέσμευση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απ’ τη δομή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ένταξης της σε ένα ενιαίο σύστημα με τη Δια Βίου Μάθηση. Το ενιαίο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι βασικός στόχος των πολιτικών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Αυτόν τον σχεδιασμό υπηρετεί η νέα διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας, με τον Υφυπουργό Μπαξεβανάκη να έχει την διοικητική ευθύνη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την δια Βίου Μάθηση και τον ΕΟΠΕΠ. Άλλωστε το τέταρτο έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση.
Η πολιτική για τη συρρίκνωση της δημόσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εφαρμόζεται ήδη:
1.          Με τη μείωση του αριθμού των τομέων και ειδικοτήτων
2.           Με τη συρρίκνωση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος σπουδών στο νέο ΕΠΑΛ, χωρίς την πρόβλεψη για αναπλήρωσή τους μέσα στο δημόσιο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
3.          Με την καθιέρωση ανελαστικού κατώτερου αριθμού μαθητών στους τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ, που έχει στόχο την συρρίκνωση, συγχώνευση τομέων και ειδικοτήτων και σε πολλές περιπτώσεις το κλείσιμο σχολείων κυρίως των περιφερειακών στη επαρχία.
4.          Την επανεξέταση κάθε χρόνο των τομέων και ειδικοτήτων που θα λειτουργούν κάθε ΕΠΑΛ με βάση τη ζήτηση και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
5.          Με την εφαρμογή ενός συστήματος αυτόματου κόφτη τμημάτων γενικής παιδείας και ειδικοτήτων, αλλά και εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω μιας ιδιότυπης απόφασης "χαρακτηρισμού φοίτησης" στο τέλος του Α’ τετραμήνου, για τους μαθητές των ΕΠΑΛ που έχουν ξεπεράσει τα όρια απουσιών.
Ο σχεδιασμός όμως για την παραπέρα συρρίκνωση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνεχίζεται.
 Έτσι σύμφωνα με το πόρισμα της «επιτροπής διαλόγου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (πόρισμα Λιάκου), που συγκρότησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το ΕΠΑΛ θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας με το Λύκειο, δηλαδή με έξι μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών κατανεμημένα σε δύο ή τρείς το πολύ γενικούς τομείς ειδικοτήτων και πανελλαδικού τύπου εξετάσεις στις δύο τάξεις του Επαγγελματικού Λυκείου για την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου.
Αυτές οι πολιτικές εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό για το «Νέο Σχολείο», που στόχο έχει την απόλυτη συρρίκνωση της Λυκειακής βαθμίδας και τη μετατροπή της σε ένα επιλεκτικό σχολείο για λίγους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στον αρμαγεδδώνα των πανελλαδικού τύπου εξετάσεων για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου.
Με την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών μετά την Α’ Λυκείου ή το τέταρτο έτος του Γυμνασίου (πόρισμα Λιάκου), η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θα οδηγείται σε Επαγγελματικές Σχολές που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της μη τυπικής Εκπαίδευσης με βάση τη Μαθητεία σύμφωνα με τις κεντρικές επιλογές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.
Το μέλλον του μεγαλύτερου μέρους των μαθητών που, εκ’ των πραγμάτων, δεν θα μπορούν να τελειώσουν ούτε το Επαγγελματικό Λύκειο, θα είναι να οδηγηθούν μέσω της μαθητείας στην αγορά εργασίας, ως εργατικό δυναμικό στο όνομα της εκπαίδευσης. Με «χλωμή» την προοπτική να αποκτούν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του αντίστοιχου επιπέδου, αφού θα χρειαστεί να πιστοποιηθούν μέσω πανελλαδικού τύπου εξετάσεων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η βιομηχανία των πιστοποιήσεων θα γίνει το εργαλείο για στρατιές εργαζομένων χωρίς τυπικά προσόντα στο μέλλον.
Ήδη το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων κατάρτισης και εγγυημένης απασχόλησης (voucher) του ΕΣΠΑ 2016 – 2020, ανοίγει το δρόμο της μαζικής πιστοποίησης από ιδιωτικούς φορείς, μέσω εξετάσεων και επί πληρωμή, ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης –που απαιτούν σπουδές χρόνων-για αποφοίτους Γυμνασίου. Φυσικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διατήρησε άθικτο το καθεστώς που είχαν συμφωνήσει ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.
Ως εργατικό δυναμικό θα λειτουργήσουν οι σπουδαστές του τέταρτου έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ που θα ξεκινήσουν φέτος..
Αυτό δείχνουν οι 6500 περίπου θέσεις μαθητείας πανελλαδικά στον δημόσιο τομέα, που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, για το έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ, της μαθητείας των σχολών ΟΑΕΔ και της πρακτικής άσκησης των ΙΕΚ. Στην κυριολεξία μέσω της μαθητείας θέλουν να καλύψουν μεγάλο μέρος των εργασιακών αναγκών του Δημοσίου αντί να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό. Άλλωστε οι μαθητευόμενοι σπουδαστές θα καταχωρούνται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, όπου καταχωρούνται οι προσλήψεις προσωπικού.
Αυτός είναι και ο αντικειμενικός στόχος της Μαθητείας. «Ο μαθητευόμενος εκπαιδεύεται σε ειδικότητα βάσει συγκεκριμένου προγράμματος και εξειδικεύεται σε αντικείμενο το οποίο ενδιαφέρει την επιχείρηση σε συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς», αναφέρει το κείμενο για το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας», που εκπόνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ. .
Καλύτερη ομολογία απ’ αυτό δεν υπάρχει. Όλα στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και των αναγκών τους. Η μαθητεία επιδιώκει να αποτυπώσει τις κάθε φορά ανάγκες των εργοδοτών με στοιχεία ψευδοκατάρτισης στα προγράμματα σπουδών, επιχειρώντας μια βαθύτερη μορφωτική λοβοτομή στα παιδιά των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία στο χώρο εργασίας. Πολύ περισσότερο να θεωρείται ότι ο χώρος εργασίας μπορεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει το σχολείο υλοποιώντας μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι σπουδές και άρα χωρίς να έχει ο μαθητής ολοκληρωμένη γνώση για την ειδικότητά στην οποία εκπαιδεύεται.
Αλλά και ο εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προβλέπεται ζοφερό. Το Υπ. Παιδείας αφού παίρνει όλα τα μέτρα συρρίκνωσης των ΕΠΑΛ, δημιουργώντας μεγάλα πλεονάσματα εκπαιδευτικών, παρουσιάζει τώρα τη μαθητεία ως το μόνο δρόμο κάλυψης των συναδέλφων. Με τον εκβιασμό και το φόβο επιδιώκει τη "συναίνεση" των σχολείων. Η μαθητεία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό ποιοί τομείς θα επιβιώσουν σε βάθος χρόνου. Η κυβέρνηση το ξέρει και πολιτεύεται με το "διαίρει και βασίλευε" προκειμένου να επιβάλλει την πολιτική της, ενώ είναι ακόμα νωπές οι μνήμες της διαθεσιμότητας.
Τα συστήματα της Δια Βίου μάθησης δεν προβλέπουν εκπαιδευτικούς αλλά εκπαιδευτές απ’ την αγορά εργασίας. Η μείωση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προβλέπεται να είναι ραγδαία στο άμεσο μέλλον, με την ενσωμάτωσή της στο σύστημα της Δια Βίου Μάθησης . Το εργασιακό μοντέλο που θα κυριαρχήσει θα είναι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, και η ωρομισθία, σύμφωνα με το εργασιακό μοντέλο των ΙΕΚ και των σχολών ΟΑΕΔ.
Επιπλέον ο εκπαιδευτικός χάνει το αποκλειστικό ρόλο του δασκάλου. Αποκτά και τον ρόλο του επόπτη εργασίας, αφού «επιβλέπει την τήρηση των όρων της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ μαθητευόμενου, επιχείρησης…».
Δηλαδή είναι υπεύθυνος να ελέγχει, μεταξύ άλλων, αν ο μαθητευόμενος πληρώνεται απ’ τον εργοδότη του στο ποσό που του αναλογεί, αν η επιχείρηση καλύπτει τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και παρά πολλά ακόμη. Τι θα κάνει αν διαπιστώσει ότι ο εργοδότης δεν αποδίδει στον μαθητευόμενο το επιμίσθιο που του αναλογεί, πρακτική πολύ συνηθισμένη στο σύστημα πρακτικής άσκησης των ΤΕΙ; Θα καταγγείλει την σύμβαση και την επιχείρηση ή θα ενδώσει;
Το εκπαιδευτικό κίνημα μαζί με το εργατικό και λαϊκό κίνημα πρέπει αγωνιστικά να καταγγείλει και να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές . Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού κινήματος πρέπει να είναι η υπεράσπιση και η εμβάθυνση της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης στην υπηρεσία όλου του λαού, ως ένα απ’ τα κύρια κοινωνικά αγαθά.
Απαιτούμε:
·            Ένα σχολείο 12χρονης, ενιαίας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που να υπηρετεί με ισότιμους όρους τα μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς. Με 2 έτη προσχολικής αγωγής και 2χρονη ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση αμέσως μετά, για όσα επαγγέλματα δεν απαιτείται πανεπιστημιακή μόρφωση. Αυτό πρέπει να είναι το μοναδικό δημόσιο, δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των δομών έξω απ’ αυτό (ΔΙΕΚ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ άλλων υπουργείων κλπ). Με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Με τομείς και ειδικότητες που να καλύπτουν και να ικανοποιούν τις κοινωνικές ανάγκες (υγεία – παιδεία – πρόνοια – σταθερή μόνιμη εργασία). Ο στόχος αυτού του σχολείου πρέπει να είναι η εκπαίδευση των μαθητών για την απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων (θεωρητικών και δεξιοτήτων) ενός ολοκληρωμένου γνωστικού αντικειμένου που ορίζεται ως επάγγελμα. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ενσωματώνει στο πρόγραμμα σπουδών του, προγράμματα μαθητείας.
Άμεσα απαιτούμε:
·            Να μπει Φραγμός στο νέο εργασιακό μεσαίωνα μέσω μαθητείας. Κατάργηση της πρόσφατης ρύθμισης για την ΤΕΕ (Δομή ΕΠΑΛ, τέταρτο έτος μαθητείας - τζάμπα εργασία για τους εργοδότες -πιστοποίηση, Επαγγελματικές Σχολές μετά το Γυμνάσιο σύμφωνα με την πρόταση Λιάκου)
·             Να μπει Φραγμός στην υποχρεωτική κινητικότητα των εκπαιδευτικών στη «μη τυπική» εκπαίδευση.
·            Καμιά μείωση οργανικών θέσεων – οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση. Καμιά υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικού.
·            Καμιά συγχώνευση, κατάργηση τμημάτων, σχολείων, ειδικοτήτων. 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια. Αναβάθμιση και ανανέωση εργαστηριακού εξοπλισμού. Κάθε μαθητής/τρια να έχει δυνατότητα παρακολούθησης της ειδικότητας που επιλέγει στο ΕΠΑΛ της περιοχής του.
·            Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών. Όχι στην κερδοσκοπία των πιστοποιήσεων.

Γενάρης 2017
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις
Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση της ναζιστικής, εγκληματικής Χρυσής Αυγής σε γονείς, δασκάλους και εκλεγμένους συνδικαλιστές στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου Περάματος, μετά την ανακοίνωση της απόφασης για λειτουργία του σχολείου ως Δομή Υποδοχής κι Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Συγκεκριμένα την Τρίτη 17 Γενάρη 2017, ομάδες Χρυσαυγιτών, με επικεφαλής τον υπόδικο ναζιστή βουλευτή Γιάννη Λαγό, συνοδεία μπράβων, συγκεντρώθηκαν από το πρωί έξω από το σχολείο, με σκοπό να τρομοκρατήσουν γονείς και δασκάλους. Απαίτησαν να μπουν στο χώρο του σχολείου κι όταν γονείς και δάσκαλοι αντιστάθηκαν, τούς επιτέθηκαν βίαια. Προπηλάκισαν μέλη της Διοίκησης της Ένωσης Γονέων, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Ν. Πλουμπίδης", εκπαιδευτικούς του σχολείου και γονείς. Δεν τα κατάφεραν όμως κι έμειναν έξω από το σχολείο προκειμένου να συνεχίσουν να χύνουν το δηλητήριο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, με ψευδείς και παραπλανητικές διαδόσεις γύρω από την υγεία των παιδιών των προσφύγων.
Οι φασιστικές επιθέσεις δεν πρέπει και δεν θα μείνουν αναπάντητες!
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Βοιωτίας καλεί τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να αγκαλιάσουν τα κατατρεγμένα, εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου, προσφυγόπουλα. Να απομονώσουν τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές κραυγές. Για την ανεργία, τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τη φοροεπιδρομή δεν ευθύνονται οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης, που μπροστά στο κέρδος ισοπεδώνει τα πάντα, γεννά τη φτώχεια, ανεργία, πολέμους και μαζικούς ξεριζωμούς. Απαιτούμε την πλήρη και ομαλή ένταξή τους στο Δημόσιο Σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ. Με ευθύνη του κράτους πρέπει τώρα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, για την υγεία των παιδιών, την εξασφάλιση όλου απαραίτητου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα προσφυγόπουλα να ζήσουν σε ανθρώπινες συνθήκες.
Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας σε πρόσφυγες και μετανάστες, απομονώνουμε τους φασιστές.


                                                              ΤΟ Δ.Σ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ: Έξω η φασιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής από τα σχολεία!

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

Έξω η φασιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής από τα σχολεία!

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
φωτιές ανάψαν οι οχτροί
Το φρικτό της πρόσωπο αποκάλυψε για μια ακόμα φορά το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Την Τρίτη 17 Γενάρη, οι μαθητές, οι δάσκαλοι καθώς και γονείς του Δημοτικού Σχολείου του Νέου Ικονίου Περάματος ήρθαν αντιμέτωποι με τάγμα εφόδου της φασιστικής συμμορίας της ΧΑ με επικεφαλής τον βουλευτή και υπόδικο Γ. Λαγό. Το συγκεκριμένο σχολείο προορίζεται να υποδεχθεί προσφυγόπουλα που ζουν στο στρατόπεδο του Σχιστού.
Το συγκεκριμένο γεγονός διέγειρε τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές “χορδές” των χρυσαυγιτών οι οποίοι έστησαν καρτέρι από νωρίς το πρωί στο Δημοτικό σχολείο. Το μεσημέρι και ενώ προετοιμαζόταν σύσκεψη φορέων της περιοχής για το θέμα αυτό οι χρυσαυγίτες, επιτέθηκαν απροκάλυπτα στους εκπαιδευτικούς και σε γονείς, χτυπώντας, προπηλακίζοντας, εκτοξεύοντας απειλές και τρομοκρατώντας.
Το επεισόδιο αυτό αποτελεί την κορύφωση μιας σειράς ξενοφοβικών και ρατσιστικών γεγονότων που συμβαίνουν σε σχολεία της χώρας (Ωραιόκαστρο, Χίος, Φιλιππιάδα, Λαμία, κλπ) όπου δήθεν “αγανακτισμένοι” γονείς καταλαμβάνουν τα σχολεία για να εμποδίσουν την πρόσβαση και την ένταξη των προσφυγόπουλων σε αυτά.
Η τραμπούκικη επίθεση των χρυσαυγιτών στο δημοτικό σχολείο του Περάματος, πραγματοποιείται την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να “συμμορφώσει” και να “εκδημοκρατίσει” το φασιστικό μόρφωμα της ΧΑ και να την προσαρμόσει σε ένα πιο ήπιο κοινοβουλευτικό ρόλο. Αυτή τη γραμμή του εξωραϊσμού και του “καλλωπισμού” επιβεβαιώνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για μια ακόμα φορά με τη στάση της απέναντι στα γεγονότα του Περάματος. Από τη μια πλευρά οι αστυνομικές δυνάμεις κράτησαν στάση απόλυτης ανοχής απέναντι στους προπηλακισμούς και τις επιθέσεις των χρυσαυγιτών. Ακόμα χειρότερη είναι όμως η στάση του υπουργείου Παιδείας, το οποίο επαναλαμβάνει με μονότονο τρόπο την αντιδραστική θεωρία των “δύο άκρων” που εγκαινίασαν οι συγκυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο στην ανακοίνωσή του για “την υποχρέωση να θωρακίσει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες από τις παρεμβάσεις εξωσχολικών, όποιοι κι αν είναι αυτοί, όποιους σκοπούς κι αν επιδιώκουν”. Η Χρυσή Αυγή μετά την επιχείρηση ξεπλύματός της από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τους εθνοπρεπείς εναγκαλισμούς με φόντο το Καστελόριζο αποθρασύνεται ακόμα περισσότερο. Φαίνεται πως δεν πτοείται από τα νέα αποκαλυπτικά και αποτρόπαια στοιχεία για το δολοφονικό έργο των μελών της, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη της.
Πάνω στις πλάτες των προσφύγων – θυμάτων των βάρβαρων πολέμων που διεξάγουν οι Αμερικάνοι, Ρώσοι και Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές συντρίβοντας τη Μέση Ανατολή, οι χρυσαυγίτες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να εξαπολύσουν για μια ακόμα φορά το μισαλλόδοξο και ρατσιστικό τους δηλητήριο. Αποκαλύπτουν ακόμα μια φορά το αποκρουστικό τους πρόσωπο, αυτό των πιο πιστών υπηρετών και συνοδοιπόρων των πιο ακραίων και αντιδραστικών κύκλων εντός και εκτός της χώρας.
Εκφράζουμε τη γνήσια διεθνιστική αλληλεγγύη μας στα παιδιά των προσφύγων. Διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα όλων των παιδιών, ντόπιων και ξένων, να έχουν πρόσβαση στη μόρφωση με ίσους όρους και ίδια δικαιώματα. Απέναντι στις τρομοκρατικές επιθέσεις των φασιστοειδών πρέπει να υπάρξει η πιο πλατιά συσπείρωση δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Τα τελευταία γεγονότα αναδεικνύουν την ανάγκη να απομονωθεί η δράση της συμμορίας της ΧΑ, να συντριβούν οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές ιδέες που ενισχύονται και πολλαπλασιάζονται από δήθεν “ανήσυχους και αγανακτισμένους γονείς”.
Κάθε Δάσκαλος που τιμά το ρόλο και τον τίτλο του οφείλει να συστρατευθεί στην κατεύθυνση αυτή.
Γενάρης 2017
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις
Συσπειρώσεις Κινήσεις


Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ: Για την ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ για τη μαθητεία

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

Το θλιβερό κατάντημα του κυβερνητικού συνδικαλισμού δείχνει η ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ για μαθητεία και ΕΠΑΛ που ξεπλένει τη νεοφιλελεύθερη – μνημονιακή πολιτική στην εκπαίδευση
Το «ναι» σε 4ο μεταλυκειακό έτος σημαίνει και ντε φάκτο αποδοχή της μαθητείας; Φυσικά όχι! Τα ΣΥΝΕΚ με την ανακοίνωσή τους αναφέρονται στο θέμα παραπλανητικά και επιδερμικά, χωρίς να αγγίζουν την ουσία του ζητήματος στην παιδαγωγική αλλά κα την κοινωνική του πλευρά. Με περισσή υποκρισία τα ΣΥΝΕΚ εντοπίζουν «αδυναμίες» και καταθέτουν προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος της μαθητείας, όπως: 
·         Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αμείβεται και να ασφαλίζεται! Φοβερό! Τους πρόλαβε το 3ο μνημόνιο! Κουβέντα για ότι η μαθητεία χρηματοδοτείται από τα ΕΣΠΑ και θα γίνει «πάρτι» και με τη συμμετοχή επιχειρήσεων!
·         Το πρόγραμμα της μαθητείας να υλοποιείται από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ. Τι ευφυές και πρωτότυπο! Λες και θα μπορούσε να υλοποιηθεί από άλλους με τα σημερινά δεδομένα! «Αγνοούν» βέβαια ότι διαμορφώνεται ενιαίος χώρος για την κατάρτιση, «ΕΕΚ» ονομάζεται σε πρώτη φάση, ονοματοδοσία και αυτή προερχόμενη από το 3ο μνημόνιο!
·         Από 4 – 1 οι μέρες μαθητείας στις επιχειρήσεις εβδομαδιαία να γίνουν 3 – 2. Ε και; Τι θα προλάβουν να διδαχθούν τα παιδιά σε δυο μέρες, όταν είναι σημαντικές οι ελλείψεις σε τεχνικά μαθήματα που δεν διδάσκονται πλέον στα προηγούμενα έτη, εξαιτίας της συγχώνευσης ειδικοτήτων σε ενιαίους υπερτομείς, ενώ ταυτόχρονα, η Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ είναι ενιαία, δηλαδή του τομέα; Ο τομέας Υγείας και Ευεξίας π.χ, έχει εννέα (9) ειδικότητες, ο τομέας Μηχανολογίας πέντε (5)! Πολλές από αυτές τις ειδικότητες είναι άσχετες μεταξύ τους, δεν έχουν δηλαδή κοινά μαθήματα. Ποια ειδικότητα να πρωτοβάλει μαθήματα μέσα σε 21 ώρες εβδομαδιαία; Και βέβαια η Γ΄ τάξη ειδικότητας δεν επαρκεί για τόσα μαθήματα.
·         Να δίνεται η δυνατότητα σ’ όλους απόφοιτους των ΕΠΑΛ και όχι μόνο στο 33% που προβλέπεται. Τι υποκρισία! Λέει το 3ο μνημόνιο: Χάραξη ολοκληρωμένου σχεδίου εφαρμογής, με σκοπό την παροχή των απαιτούμενων θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές ΕΠΑΣ – ΙΕΚ έως το 2016 και 33% σπουδαστών ΕΠΑΛ έως 2016 – 17. Δηλαδή αυτό ισχύει σαν αρχή και μνημονιακό προαπαιτούμενο.
·         «Είναι σαφές ότι η καθυστέρηση της οργάνωσης και της εφαρμογής της μαθητείας από την αρχή της σχολικής χρονιάς, (σημ: έτσι απαιτούσε το μνημόνιο), αναγκάζει το ΥΠΠΕΘ να προχωρήσει σε βιαστική εφαρμογή της από τον Φεβρουάριο του 2017 με πολλά προβλήματα που θα προκύψουν από αυτό – πως θα καλυφθούν και πότε οι 9 μήνες, αν θα επεκταθεί και τους θερινούς μήνες, αν θα αναζητηθούν  και από ποιους (ακόμα και από μαθητές προβλέπεται) θέσεις μαθητείας σε επιχειρήσεις κ.λπ», αναφέρουν τα ΣΥΝΕΚ. Εδώ ψελλίζουν απλά, ότι θα γίνει κόλαση εφόσον θ’ αρχίσει η μαθητεία το Φλεβάρη και δεν έχουν καν το θάρρος να προτείνουν διακοπή της μαθητείας το καλοκαίρι (με ό,τι αυτό συνεπάγεται).
·         «Οι ΣΥΝΕΚ πιστεύουν ότι το 4ο μεταλυκειακό έτος ειδίκευσης είναι ένα ακόμα στοίχημα-πρόκληση για την ανάπτυξη της  ΤΕΕ στην Ελλάδα. Μετά από δεκαετίες καθυστέρησης δημιουργούνται οι αρχικές προϋποθέσεις για να καλυφθεί αυτό το μεγάλο κενό. Είναι προφανές ότι επειδή οι πολιτικοοικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες, οι παρεμβάσεις μας, οι  διεκδικήσεις μας και η ετοιμότητά μας είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίες». Εδώ μας παρουσιάζουν τη μαθητεία σαν ένα παλιό αίτημα του κλάδου και χάρη στη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, επιτέλους θα πραγματοποιηθεί!
·         «Επειδή το όλο πρόγραμμα εντάχθηκε στην μη τυπική εκπαίδευση, με την αιτιολογία του Υπουργείου ότι έτσι “θα αποφευχθεί η ενσωμάτωση της κατάρτισης στο τυπικό εκπ/κό  σύστημα”, δε θα δεχτούμε την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που θα εμπλακούν στις διαδικασίες του 4ου έτους. Τα εργασιακά τους δικαιώματα πρέπει να εναρμονίζονται με αυτά που ισχύουν στην τυπική εκπαίδευση κατ  αναλογία», αναφέρουν τα ΣΥΝΕΚ στην ανακοίνωσή τους. Δεν τους περνάει απ’ το μυαλό καθόλου ότι εφόσον η κινητικότητα είναι νόμος και εφόσον θα υπάρχουν τεράστιες υπεραριθμίες στα ΕΠΑΛ (κυρίως λόγω της συγχώνευσης τομέων, Β΄ τάξη) ένας πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων θα μετακινηθούν στα ΙΕΚ και στη κατάρτιση. Και εκεί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, αλλά εκπαιδευτές και άλλες σχέσεις εργασίας, εντελώς ελαστικές!
Ποια είναι όμως η ουσία του ζητήματος της μαθητείας που δεν το αγγίζουν τα ΣΥΝΕΚ; Είναι η παιδαγωγική και η κοινωνική της πλευρά.
Τι είναι η μαθητεία και τι σημαίνει σήμερα η εφαρμογή της
·         Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης εισάγεται αυτός ο αναχρονιστικός θεσμός. Αντί της πρακτικής άσκησης έχουμε μαθητεία, δηλαδή «μάθηση» μέσω άμισθης ή χαμηλά αμειβόμενης εργασίας. Είναι άλλο η μαθητεία και άλλο η πρακτική άσκηση. Η μαθητεία είναι μια αναχρονιστική μέθοδος μετάδοσης τεχνικών – επαγγελματικών δεξιοτήτων που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Η πρακτική άσκηση από την άλλη, υπάρχει σε σχολεία – σχολές και αποσκοπεί οι γνώσεις που απόκτησε ο μαθητής – σπουδαστής από μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά, να τις «δει» και να τις εφαρμόσει στη πράξη, δηλαδή στον αντίστοιχο επαγγελματικό χώρο. Ενώ η μαθητεία κάνει ακριβώς το αντίθετο. Γνώσεις και κυρίως δεξιότητες που δεν τις μαθαίνεις μέσω της διδασκαλίας, σε στέλνουν στον επαγγελματικό χώρο για τις μάθεις εκεί. Μέθοδος που εφαρμοζόταν έναν αιώνα πριν,  όταν δεν υπήρχαν σχολεία τεχνικά και επαγγελματικά! Σήμερα αποτελεί εντολή των μνημονίων για την ΤΕΕ και φυσικά περιέχεται στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Δηλαδή, φτηνή και αμφίβολης αξίας μάθηση, που στις σημερινές μνημονιακές συνθήκες δεν θα είναι καθόλου μάθηση, αλλά εργασία με ελάχιστη αμοιβή .
·         Μέσα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και ανεργίας, θα στείλουν τους μαθητές του 4ου έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ, αλλά και των άλλων σημερινών δομών κατάρτισης, με το πρόσχημα της «εκπαίδευσης», να προσφέρουν φτηνή εργασία καταλαμβάνοντας πάγιες κενές θέσεις εργαζομένων σε νοσοκομεία, παιδικούς Σταθμούς, λιμάνια, δήμους και κάθε μορφής ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το 3ο μνημόνιο, αλλά και ο 4386/16, είχαν ορίσει την έναρξη της κανονικής μαθητείας (όχι της πιλοτικής) να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2016. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη όπως γνωρίζουμε και τώρα εντελώς εσπευσμένα ήρθε εγκύκλιος στα ΕΠΑΛ και ΕΚ για άμεση έναρξη εγγραφών, έτσι ώστε να ξεκινήσει αρχές του Φλεβάρη.  Το φοβερό μ’ αυτή την εγκύκλιο είναι ότι εισάγει και τον απαράδεκτο όρο, εκτός των άλλων, πως δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο οι απόφοιτοι που δεν εργάζονται! Δηλαδή χωρίς κανένα πρόσχημα παιδαγωγικό, λένε πως δικαίωμα στη μαθητεία έχουν οι άνεργοι απόφοιτοι, κάτι που δεν αναφέρεται στον νόμο και αποκαλύπτει εντελώς το πραγματικό ρόλο της μαθητείας.
Αυτό το άθλιο κείμενο των ΣΥΝΕΚ, το μόνο που καταγράφει ως πραγματικότητα, είναι η χωρίς προσχήματα συγκάλυψη όλων αυτών των κυβερνητικών επιλογών που δρομολογήθηκαν, αλλά και αυτών που θα ακολουθήσουν άμεσα, με το 2/τες ουσιαστικά λύκειο, την αναγκαστική έξοδο της ΤΕΕ από την τυπική εκπαίδευση κ.λπ., σύμφωνα με τις επιταγές του 3ου μνημονίου και τον ΟΟΣΑ. Μάλιστα προσπαθεί να εμφανίσει κάποια από αυτά ως παλιά αιτήματα του κλάδου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.


ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ: Φακέλωμα και τυποποίηση της δημιουργικότητας των μαθητών

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

Φακέλωμα και τυποποίηση της δημιουργικότητας των μαθητών από το Υπουργείο!...
Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στις 23/12/2016 στα σχολεία τις οδηγίες για την εκπόνηση των «δημιουργικών εργασιών» (Δ.Ε.) στα ΓΕΛ (αρ.8 ΠΔ 46/2016) ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ!...  Οι οδηγίες του Υπουργείου ακολουθούν παλαιότερες προτάσεις από το 1994 και δεν αποτελούν παρά αντιγραφή του Π.Δ. 60/2006, αρ.8, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ,  προφανώς γιατί οι εμπνευστές του κατάλαβαν πως αυτό ήταν αδύνατο στην υπάρχουσα δομή και λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Όμως, ό, τι δεν υλοποίησαν οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, έρχεται να δρομολογήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Οι οδηγίες με τις οποίες η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου επιχειρεί άρον - άρον την εφαρμογή της Δ.Ε στα ΓΕΛ, εμπαίζουν τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ενώ δημιουργούν χάος στη λειτουργία των σχολείων.
Οι πομπώδεις εκφράσεις περί «δημιουργικής ικανότητας», ερευνητικού πνεύματος», «ελεύθερης επιλογής θέματος από μαθητές» κλπ  δεν μπορούν να κρύψουν πως οι λεγόμενες δημιουργικές εργασίες δεν είναι ούτε δημιουργία, ούτε έρευνα, ούτε εργασία.  Σκοτώνουν εξ αρχής τη μαθητική δημιουργικότητα, αφού αφορούν τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τη βελτίωση της βαθμολογίας σε αυτά και όχι τις κλίσεις και το μεράκι του μαθητή για τη διερεύνηση σκέψεων και ερωτημάτων από κάποιο επιστημονικό, καλλιτεχνικό αντικείμενο.  Είναι φανερό πως δημιουργία και ελεύθερη σκέψη δεν συνάδουν με ανταγωνισμό, αξιολόγηση και βαθμούς.
Σύμφωνα με τους συντάκτες των οδηγιών στόχος είναι να δοθεί «έμφαση περισσότερο στη διαδικασία εκπόνησης… και λιγότερο στην εξαντλητική διερεύνηση του υπό μελέτη θέματος». Υποβαθμίζεται με άλλα λόγια το γνωστικό κομμάτι και το περιεχόμενο της έρευνας  προς όφελος της τυποποιημένης  διαδικασίας και των κανόνων του «παραδοτέου».  Είναι σαφές, επίσης, πως η επιλογή θέματος από τους μαθητές δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά ενδιαφέροντα τους, αφού καλούνται να δηλώσουν τρία θέματα και… «όποιο κάτσει». Τροχονόμοι στις επιλογές τους γίνονται οι Σύλλογοι διδασκόντων με αδιευκρίνιστα κριτήρια, εκτός αν το Υπουργείο θεωρεί παιδαγωγικό κριτήριο να επιλέξει ο διδάσκων ποιους μαθητές θα κρατήσει (!!), όπως αναφέρει το Π.Δ 46/2016.
Είναι κοροϊδία το Υπουργείο να κηρύσσει στους μαθητές τη δημιουργικότητα, όταν στα πλαίσια της εφαρμογής των μνημονίων  και του δημοσιονομικού κόφτη , οι βιβλιοθήκες, τα εποπτικά μέσα, τα εργαστήρια και οι υλικοτεχνικές υποδομές  θεωρούνται πολυτέλεια και περικόπτονται διαρκώς, ενώ οι μαθητές ανά τάξη αυξάνουν.
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων επωμίζονται νέα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη στην ήδη πολύ επιβαρυμένη καθημερινότητά τους. Γιατί καλούνται να φορτωθούν όλη τη γραφειοκρατία που προκύπτει (θέματα, ομαδοποίησή τους, κατανομή μαθητών, αλλαγή ωρολογίων  προγραμμάτων, συνεδριάσεις κλπ), όταν μεγάλο κομμάτι εκπαιδευτικών περιφέρεται  σε πάνω από 3 σχολεία και ο σταθερός αριθμός καθηγητών στο κάθε σχολείο  που θα επωμισθεί αυτή τη διαδικασία είναι ακόμη μικρότερος από άλλες χρονιές. Εξάλλου, οι οδηγίες είναι σαφείς ότι «η τελική διευθέτηση… εναπόκειται στο Σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας».
Ο απόλυτος ευτελισμός όμως της παιδαγωγικού και επιστημονικού  ρόλου του σχολείου και των εκπαιδευτικών είναι οι «Ημέρες της Δ.Ε». Σε μεικτά τμήματα των 27 μαθητών μέσα σε δύο 7ωρα και αφού εξαιρεθούν οι διδάσκοντες στη Γ΄ Λυκείου, οι περιφερόμενοι εκπαιδευτικοί και λογικά όσοι δεν διδάσκουν γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα (οπότε ποιοι απομένουν;) οι μαθητές θα ταξινομήσουν το υλικό, θα το επεξεργαστούν και τη δεύτερη μέρα θα το συνθέσουν, θα φτιάξουν την πραγματεία  και θα το παρουσιάσουν. Επίσης, μπορούν να το δημοσιεύσουν γιατί μην ξεχνάμε η αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση έρχεται. Δεν έχει καμία σημασία αν ο εποπτεύων καθηγητής δεν είναι και ο επιβλέπων για το σύνολο του τμήματος. Η διαδικασία ψεκάστε-σκουπίστε- τελειώσατε είναι η λογική του Υπουργείου, που ανοίγει άλλο ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τα φροντιστήρια. Στην επόμενη φάση τα θέματα θα προτείνονται από τα φροντιστήρια. Όσοι δεν μπορούν να πάνε φροντιστήριο… έχασαν.
Η ηγεσία του Υπ. Παιδείας  γνωρίζει καλά πως  οι οδηγίες είναι ανεφάρμοστες και δεν έχουν κανένα παιδαγωγικό όφελος για τους μαθητές και το σχολείο έχει όμως συγκεκριμένες επιδιώξεις.
·                    Με την εισαγωγή των λεγόμενων δημιουργικών εργασιών, προετοιμάζει την κατάργηση των δήθεν πρότζεκτ, εξοικονομώντας 2 ώρες στην Α΄ και 1 ώρα στη Β΄ Λυκείου. Έτσι θα δημιουργήσει εκ νέου πλεονάσματα καθηγητών για να καλύψει τα κενά της νέας σχολικής χρονιάς, περιφέροντάς τους σε πολλά σχολεία.
·                    Μεθοδικά, προλειαίνει το έδαφος για να περάσει στη συνείδηση και την καθημερινή πρακτική των σχολείων πλευρές της αντιδραστικής μεταρρύθμισης που ετοιμάζει για ένα αριστοκρατικό λύκειο για λίγους, στο πλαίσιο και των υποδείξεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Ας μην ξεχνάμε πως οι βαθμοί στη δημιουργική εργασία και οι εξετάσεις με Τράπεζα Θεμάτων περιγραφόταν στο διαβόητο πόρισμα Λιάκου ως μέρος της αξιολόγησης των μαθητών για να πάρουν το «Εθνικό Απολυτήριο» ή το πιστοποιητικό σπουδών, οδηγώντας σε ένα λύκειο με ακόμα ταξικότερα φίλτρα.
·                    Εκτός από το ότι οι μαθητικές εργασίες καταχωρούνται - με ποσοτικά δεδομένα στις φόρμες που περιέχονται στις οδηγίες - θα συμπεριλαμβάνονται και στον ατομικό φάκελο του μαθητή. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει και αρνητική αξιολόγηση της Δ.Ε εφόσον οι μαθητές θα χωρίζονται σε όσους έχουν γεμάτους τους ατομικούς φακέλους και σε όσους τους έχουν μισο-άδειους ή άδειους.
·                    Αυτή η παρωδία δημιουργικής εργασίας αποτελεί στην ουσία αύξηση του διδακτικού ωραρίου και απλήρωτη εργασία  των εκπαιδευτικών, αφού όλη η προετοιμασία της θα γίνεται εκτός του διδακτικού ωραρίου.
·                    Μέσα και από τις Δ.Ε διαμορφώνεται μηχανισμός κατηγοριοποίησης μαθητών και σχολείων που θα συνδέεται με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας. Δεν  πέρασε πολύς καιρός από τότε που όλες αυτές οι διαδικασίες (μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα, παρουσιάσεις εργασιών, φάκελοι μαθητών, συγκριτικά στοιχεία μαθητών κλπ) αποτελούσαν δείκτες  «αποτίμησης» του έργου των εκπαιδευτικών και των σχολείων.
Ξέρουμε καλά πως η απάντηση  σε όλα αυτά που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα πλαίσια της εφαρμογής των μνημονίων και των κατευθύνσεων ΟΟΣΑ – ΕΕ, δεν είναι να σκύψουμε το κεφάλι και να εφαρμόσουμε τις  «οδηγίες τους» με όσο πιο ανώδυνο τρόπο γίνεται. Η ηττοπάθεια, η αναμονή και ο φόβος είναι το έδαφος για να προωθήσουν το φτηνό, ευέλικτο σχολείο της αγοράς και να εφαρμόσουν ό,τι δεν κατάφεραν την προηγούμενη περίοδο με τους αγώνες μας. Με σκληρούς αγώνες καθυστερήσαμε και ανατρέψαμε μέτρα όπως η αξιολόγηση και οι διαθεσιμότητες. Ο κλάδος πρέπει να ορθώσει ανάστημα,να πιάσει ξανά το νήμα των αγώνων και να μην αποδεχθεί το μέλλον που ετοιμάζουν.
Αγωνιζόμαστε για Δημόσιο, Δωρεάν 12χρονο Σχολείο της ολοκληρωμένης και καθολικής γνώσης για όλα τα παιδιά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, κόντρα στην ευέλικτη και ελαστική εργασία, για όλους τους εκπαιδευτικούς. 
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την εγκύκλιο. Καλούμε την ΟΛΜΕ να πάρει άμεσα θέση. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να αντισταθούν στην υλοποίηση της εγκυκλίου.

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις
Συσπειρώσεις Κινήσεις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ: Η υποκρισία της «θεματικής βδομάδας»

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  Δ.Ε.

Η υποκρισία της «θεματικής βδομάδας»
Στο βάθος η αυτοαξιολόγηση!
Mια ακόμη «καινοτόμα ιδέα» του υπουργείου και του Ι.Ε.Π. που καλούνται να υλοποιήσουν υποχρεωτικά τα Γυμνάσια της χώρας είναι ο θεσμός της «θεματικής εβδομάδας»! στις ενότητες : α) διατροφή και ποιότητα ζωής β) πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων γ)έμφυλες ταυτότητες. Το κρατικοδίαιτο ΙΕΠ αποδεικνύεται πως παρέχει την ‘’παιδαγωγικής και επιστημονικής" κάλυψη των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων του δημόσιου σχολείου
Η θεματική εβδομάδα αποτελεί εμπαιγμό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των Γυμνασίων. Αφού μειώθηκαν οι ώρες σε Αρχαία, Βιολογία και Οικιακή Οικονομία, ως "ήσσονος σημασίας" μαθήματα κατά τον πρώην Υπουργό Ν. Φίλη, έρχεται η εγκύκλιος της Θεματικής εβδομάδας, με την υπογραφή του νυν Υπουργού, να μας ενημερώσει πόση σημασία δίνει το Υπουργείο σε αυτές τις 3 ενότητες για την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και εφηβείας. Στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής και της εξοικονόμησης προσωπικού, βασικές ενότητες μαθημάτων τις μετατρέπει σε "προγράμματα", "μέρες", "εβδομάδες" κλπ, αποκόπτοντας τες από το διδακτικό αντικείμενο. Δεν πέρασε πολύς καιρός που η μείωση των ωρών Φ. Αγωγής συνοδεύτηκε από την περιβόητη μέρα αθλητισμού και προγράμματα ευ ζην για τη φυσική κατάστασης και τις διατροφικές συνήθειες παιδιών κι έφηβων. Είναι η παιδαγωγική των σκόρπιων πληροφοριών και κατακερματισμένων γνώσεων αντί της ολοκληρωμένης ενιαίας γνώσης για όλους.
Χωρίς αιδώ στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ γράφεται για τη θεματική εβδομάδα: «(…) Ενδεικτικά ως προς τούτο αναφέρεται ότι ένα από τα αντικείμενα εργασιών της διάσκεψης του ΠΟΥ που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ήταν ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών πολιτικών και η ανάπτυξη μιας σειράς μετασχηματιστικών δράσεων στο σχολείο που θα εστιάζουν στην προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των παιδιών και των εφήβων… Διατυπώθηκε ο στόχος της διασφάλισης, για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, ενός σχολικού περιβάλλοντος το οποίο θα είναι ασφαλές, ενταξιακό και εξοπλισμένο με επαρκείς υποδομές υγιεινής.»
Όταν η φτωχοποίηση των μαθητών μας εξαιτίας της ανεργίας, της μείωσης των μισθών της απλήρωτης εργασίας των γονιών τους από την εφαρμογή των μνημονίων αυξάνεται ραγδαία, όταν "ευαγή ιδρύματα" όπως το Νιάρχος , το Λάτση (του οποίου μέλος είναι ο κ. Γαβρόγλου) και άλλες επιχειρήσεις, που ευθύνονται για την κοινωνική καταβύθιση, "προσφέρουν" γεύματα για να καλύψουν την ανεπάρκεια σίτισης των παιδιών, όταν τα σχολεία στενάζουν λόγω υποχρηματοδότησης, όταν η δημόσια υγεία καταρρέει, ισχυρίζονται πως η θεματική εβδομάδα θα προάγει την υγεία και την ευημερία των μαθητών!!! Είναι ο διασυρμός των οραμάτων της Αριστεράς από μία κυβέρνηση που στο όνομά της εφαρμόζει μια αντιδραστική νεοφιλελεύθερη πολιτική των ΕΕ – ΔΝΤ – κεφάλαιο.
Πίσω από τα εντυπωσιακά θέματα (έμφυλη ταυτότητα, ομοφοβία κλπ) που δίνουν ένα προφίλ προοδευτισμού, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση των συλλόγων, υπάρχει προχειρότητα, ενώ αφήνει ανοικτό και το ενδεχόμενο εμπλοκής φορέων εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας που καθορίζονται όμως αυστηρά από τον κατάλογο φορέων που θα εκδώσει το Ι.Ε.Π. «εθνικών φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης, της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά». Έρχονται οι Θεματικές εβδομάδες με εισβολή Μ.Κ.Ο. στα προγράμματα και το περιεχόμενο του σχολείου!...                        
Η εγκύκλιος στις 23/12/ (εξ. επείγον!!!) υποχρεώνει τα σχολεία να καταθέσουν πρόγραμμα δράσεων ως τις 3 Φεβρουαρίου. Φορτώνει στις πλάτες των συλλόγων διδασκόντων πρόσθετα γραφειοκρατικά και διοικητικά καθήκοντα σε βάρος του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου τους, νέες τροποποιήσεις στα ωρολόγια προγράμματα σε μία σχολική χρονιά που το μόνιμο και σταθερό προσωπικό μειώνεται ακόμη περισσότερο στο σχολείο. Περιφρονεί τον προγραμματισμό των Συλλόγων Διδασκόντων, που έχουν ήδη κάνει, σε προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις από την αρχή της σχολικής χρονιάς με βάση τις παιδαγωγικές ανάγκες του κάθε σχολείου. Στην πραγματικότητα η θεματική εβδομάδα παραβιάζει πολλαπλά το ωράριο των εκπαιδευτικών πχ οι δράσεις που απευθύνονται στη τοπική κοινωνία θα πραγματοποιηθούν κατά κύριο λόγο εκτός ωραρίου σχολείου.
Η σχετική εγκύκλιος έχει όλο το «πακέτο»: υποχρεωτική συμμετοχή εκπαιδευτικών, ομάδα συντονισμού, φόρμα συμπλήρωσης σχεδίου υλοποίησης, φόρμα υποβολής στο ΙΕΠ για αποτίμηση υλοποίησης. Καταναγκασμός δηλαδή, γραφειοκρατικοποίηση, εντατικοποίηση της εργασίας, τυποποίηση, μετρήσιμα αποτελέσματα, δείκτες, ελεγχόμενο πλαίσιο, αναστάτωση του ωρολογίου προγράμματος κ.λ.π. δείχνουν ξεκάθαρα την πρόθεση του Υπ. Παιδείας να κατοχυρώσει βήματα στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Το επιχείρημα παλιό και γνωστό η ανάδειξη "καλών πρακτικών" των σχολείων.
Ο ορισμός της αυτονομίας των σχολικών μονάδων του Υπ. Παιδείας ορίζεται μέσα από τη θεματική εβδομάδα: «(…)η σχολική μονάδα δεν καλείται απλώς να υλοποιήσει ένα κεντρικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δράσεων, αλλά, στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στην υποστήριξη, αποκτά αυτονομία ως προς την επιλογή των επιμέρους δράσεων, τον σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος της Θεματικής Εβδομάδας» και στη σελ.4 της εγκυκλίου: «Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητά και αποφασίζει με ποιόν τρόπο θα υλοποιηθεί η θεματική εβδομάδα λαμβάνοντας υποψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους διαθέσιμους πόρους της σχολικής μονάδας». Το Υπ Παιδείας κρατά τον επιτελικό σχεδιασμό τα σχολεία υποχρεούνται να υλοποιήσουν χωρίς παιδαγωγική, διοικητική και οικονομική βοήθεια. Τα σχολεία θα τα βγάζουν πέρα μόνα τους. Καμία εξασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης, απευθυνθείτε στους γονείς και χορηγούς για οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Πού τελειώνει το απόσπασμα και πού αρχίζει το δικό μας κείμενο στην παράγραφο αυτή;;;
Καλούμε :
  το Υπουργείο να ανακαλέσει άμεσα τη σχετική εγκύκλιο
τους Συλλόγους Διδασκόντων στα Γυμνάσια να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή της εγκυκλίου
  την ΟΛΜΕ να τοποθετηθεί και να δράσει έγκαιρα και σε αυτό το πνεύμα στο ζήτημα αυτό
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις
Συσπειρώσεις Κινήσεις

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ: Ο Νίκος Τεμπονέρας φάρος στους αγώνες του λαού και της νεολαίας

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

Ο Νίκος Τεμπονέρας φάρος στους αγώνες του λαού και της νεολαίας
για Μόρφωση – Δουλειά – Δημοκρατία

Τέτοια μέρα πριν από 26 χρόνια ο Αγωνιστής Δάσκαλος Νίκος Τεμπονέρας έπεφτε νεκρός από το δολοφονικό χέρι του αρχιτραμπούκου της ΟΝΝΕΔ Καλαμπόκα, επειδή υπερασπίστηκε τους δίκαιους αγώνες του μαθητικού κινήματος ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της τότε κυβέρνησης της ΝΔ. Η αυγή του 1991 έβρισκε τα σχολεία και τους μαθητές όλης της χώρας σε αναβρασμό. Η τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη, με υπουργό παιδείας τον αλήστου μνήμης Β. Κοντογιαννόπουλο, αποκάλυπτε το πραγματικό της πρόσωπο απέναντι στο μαθητικό και εκπαιδευτικό κίνημα κηρύσσοντας την “ανακατάληψη των σχολείων” την ίδια στιγμή που οι τραμπούκοι της ΟΝΝΕΔ επιχειρούσαν να σπείρουν τον τρόμο ανάμεσα στους κόλπους της ανυπότακτης και μαχόμενης νεολαίας.
“Αριστερός” ψάλτης στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ στάθηκε τότε το ΚΚΕ, το οποίο για μια ακόμα φορά αποδείκνυε την δήθεν “υπεύθυνη και συνεπή στάση του”. Καλούσε τους μαθητές να επιστρέψουν στα σχολεία και με περίσσια αγανάκτηση από τις σελίδες του “Ριζοσπάστη” έγραφε με πηχυαία γράμματα “Επιτέλους, σοβαρότητα! Θα το πούμε άλλη μια φορά. Τα σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν ομαλά το συντομότερο δυνατό... Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πειραματίζεται με την αγωνία των μαθητών”.
Σήμερα, 26 χρόνια μετά τη στυγνή δολοφονία του συντρόφου μας Ν. Τεμπονέρα από την συμμορία των Καλαμπόκα – Σπίνου – Μαραγκού, ο λαός μας και η νεολαία βρίσκονται δέσμιοι στην φυλακή της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της ανεργίας που επιβάλλουν τα απανωτά μνημόνια όλων των κυβερνήσεων της μαύρης επταετίας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πιάνοντας το αντιλαϊκό νήμα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βαθαίνει ακόμα περισσότερο την αντιλαϊκή πολιτική συντρίβοντας όλες τις κούφιες ελπίδες που ανέξοδα έσπειρε.
Ο Ν. Τεμπονέρας είναι το παράδειγμα του αγωνιστή εκπαιδευτικού που αναγνωρίζει πως “όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε ο αγώνας γίνεται καθήκον” και βρίσκεται στις γραμμές των μαχόμενων ανθρώπων, στο σχολείο, στη γραμμή του πυρρός όταν “θεοί και δαίμονες” ξορκίζουν το μαθητικό σκίρτημα.
Ο αγώνας και η θυσία του Αριστερού Δάσκαλου Νίκου Τεμπονέρα μαζί με τους Σ. Πέτρουλα και Γρ. Λαμπράκη αλλά και τους Κούμη – Κανελλοπούλου – Καλτεζά – Γρηγορόπουλο – Φύσσα, που δολοφονήθηκαν από τα χέρια της δεξιάς, του παρακράτους και του φασισμού, μαζί με τον ιδρώτα και το αίμα των χιλιάδων αριστερών, κομμουνιστών, δημοκρατών και προοδευτικών ανθρώπων φωτίζουν το πραγματικό δρόμο για να δει ο λαός και η νεολαία μας να έρχονται καλύτερες μέρες. Αποτελεί τιμή μας που συνεχίζουμε και φωνάζουμε το όνομα του Ν. Τεμπονέρα ως απόδειξη πως αποτελεί «λευτεριάς λίπασμα», οδηγητική πυξίδα και φάρο μέσα στο ζόφο που ζούμε.
Όχι τυχαία, το Γενάρη του 1991 οι ΗΠΑ εξαπολύουν τον πόλεμο αιματοκυλώντας για μια ακόμα φορά τη Μέση Ανατολή. Σήμερα οι λαοί της Μ. Ανατολής βρίσκονται για μια ακόμα φορά στο μάτι του κυκλώνα. Η ευρύτερη περιοχή μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων ΗΠΑ – ΕΕ – Ρωσίας σπέρνοντας το θάνατο, καταδικάζοντας τα καραβάνια των ανθρώπων στον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Το αντιπολεμικό – αντιιμπεριαλιστικό κίνημα και οι αγώνες των λαών από τη Μέση Ανατολή ως τη Λατινική Αμερική αποτελούν τη θεμέλιο λίθο για την ανατροπή κάθε είδους εκμετάλλευσης σ’ ανατολή και δύση.
Αν ο ιμπεριαλισμός, ο καπιταλισμός και οι παντός είδους εκμετάλλευση δεν έπεσαν ακόμα ανάσκελα είναι γιατί θα χρειαστούμε ακόμα πολύ κόπο και χρόνο για να φέρουμε την πολιτική και την κοινωνία στα μέτρα των ανθρώπινων αναγκών.

Γι αυτό μας χρειάζεται ο Ν. Τεμπονέρας

ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ: Με το λυσάρι του ΟΟΣΑ και της ΕΕ

Με το λυσάρι του ΟΟΣΑ και της ΕΕ

ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ*
Οι δηλώσεις του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τις τελευταίες μέρες του χρόνου που μας πέρασε και οι νομοθετικές – προπαρασκευαστικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας, που βλέπουν το φως το δημοσιότητας με το ξεκίνημα του νέου έτους, δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει βάλει στο «φουλ» τις μηχανές για την υλοποίηση των συντηρητικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση. Οι συνεχείς δηλώσεις από την πλευρά του υπουργείου και των στελεχών του, ακόμα και του πρωθυπουργού στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, δείχνουν τη βιασύνη του συστήματος να κλείνει εκκρεμότητες που έχει στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα στοχεύουν στην πολιτική και ιδεολογική εμπέδωση από τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία για την «αναγκαιότητα» των αναδιαρθρώσεων. Οδηγός τους τα πρόσφατα ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «Βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης», οι «διαπιστώσεις» από τα αποτελέσματα του πρόσφατου διαγωνισμού της PISA, η Ενδιάμεση Έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση, που από ότι φαίνεται έχει ήδη στα χέρια του ο υπουργός Παιδείας και θα δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα στις αρχές Φλεβάρη, ενώ δρομολογείται και η βασική του έκθεση για το 2017.
Ψηλά λοιπόν στην ατζέντα βρίσκονται τα θέματα της αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών, του «εξορθολογισμού» του προσωπικού και των οικονομικών της εκπαίδευσης, η «αυτονομία» και η λογοδοσία των σχολικών μονάδων, οι αναδιαρθρώσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αιχμή τις αλλαγές στο Λύκειο και την εφαρμογή της μαθητείας στην Τεχνική Εκπαίδευση.
Ήδη ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την αναβάθμιση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της αξιολόγησης σε πρώτη φάση 20.000 στελεχών της εκπαίδευσης, αφού η Αρχή αυτή, που καθιερώθηκε το 2013 επί κυβέρνησης Σαμαρά, είναι αυτή που έχει το συνολικό ρόλο της εποπτείας και της εφαρμογής της αξιολόγησης.
Για τα οικονομικά της εκπαίδευσης θα υπάρξει μια «επιτροπή εμπειρογνώμων από όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου», για να καταγραφούν κατά τα λεγόμενα του υπουργού «οι πραγματικές ανάγκες που θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα». Σε απλά ελληνικά, η κυβέρνηση θα υλοποιήσει στον τομέα των δαπανών για την εκπαίδευση αυτό που με έμφαση τονίζουν η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ στις πρόσφατες εκθέσεις τους: σημασία δεν έχει το ύψος των δαπανών αλλά η καλύτερη δυνατή χρήση των περιορισμένων πόρων και η αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Εκτός όμως από την «ορθολογική» διαχείριση των υλικών πόρων, θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη διαχείριση και στο ανθρώπινο δυναμικό. Για το θέμα των διορισμών εκπαιδευτικών, στις επίσημες προγραμματικές δηλώσεις του ο Γαβρόγλου δήλωνε ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, «έχουμε καταθέσει το αίτημα γραπτά στους θεσμούς και το διαπραγματευόμαστε». Με την αλλαγή του χρόνου, το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί την τριετία 2018-2020, ο αριθμός των οποίων θα οριστεί σε διυπουργική σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα. Η ανακοίνωση αυτή, που θυμίζει την περίφημη τριετία 2016-2018 για μόνιμους διορισμούς του Φίλη οι οποίοι φυσικά δεν έγιναν ποτέ, από τη μια δεν λέει ότι, με ανοιχτό ακόμα το θέμα της αξιολόγησης από τους θεσμούς, συζήτηση για διορισμούς δεν μπορεί να γίνει, ενώ, από την άλλη, μετατοπίζει το βάρος της συζήτησης στον τρόπο που θα γίνουν οι προσλήψεις. Δημιουργώντας, για μια ακόμα φορά, συνθήκες αντιπαράθεσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς για το πώς και ποιοι θα πρέπει να προσληφθούν. Η συγκεκριμένη συζήτηση είναι σαφές ότι αφορά και τον τρόπο πρόσληψης των αναπληρωτών.
Όσο για τις αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο υπουργός τονίζει ότι θα γίνουν με βάση τα πορίσματα του διαβόητου «Εθνικού Διαλόγου», ενώ «στοίχημα» αποτελεί για το υπουργείο Παιδείας η προώθηση της μαθητείας σε μεγάλη έκταση από το Φεβρουάριο και η γενίκευση της από την επόμενη σχολική χρονιά.
Τέλος, η «διεξοδική συζήτηση» στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής το επόμενο διάστημα με όλα τα στελέχη και των προηγούμενων κυβερνήσεων δείχνει πως η κυβέρνηση θα επιδιώξει τη μέγιστη συναίνεση και δέσμευση όλου του μνημονιακού τόξου για το πέρασμα των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. Όπως εξάλλου δήλωσε ο Κ. Γαβρόγλου, «αν θέλουμε να πάμε βήματα μπροστά προς ένα στρατηγικό όραμα… πρέπει να βρεθούν και οι απαραίτητες πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις»….
 * μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ
(Εφημερίδα ΠΡΙΝ 9-1-2017)