Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

ΟΛΜΕ; ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                   
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 33 11 338                           
www.olme.gr                                                               
e-mail: olme@otenet.gr                                                               Αθήνα, 18/12/14


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συναδέλφισες, συνάδελφοι
Mετά από καταγγελίες συναδέλφων από σχολεία ότι ασκούνται πιέσεις από Διευθυντές σχετικά με το θέμα συμμετοχής στην απεργία-αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία, αλλά και για τη διαδικασία στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων,
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1) ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ σημαίνει ότι απέχουμε από συγκεκριμένο έργο και όχι από κάθε έργο. Εκτελούμε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά μας (διδακτικά και άλλα διοικητικά και εκπαιδευτικά) εκτός από αυτά που απορρέουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Όσοι συνάδελφοι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ δε διατρέχουμε κανένα πειθαρχικό κίνδυνο, αφού είναι μια καθ’ όλα νόμιμα προκηρυγμένη κινητοποίηση που έχει απόλυτη και πλήρη κάλυψη της ΟΛΜΕ. Επίσης δεν τίθεται θέμα παρακράτησης χρημάτων, αφού εκτελούμε πλήρως το εκπαιδευτικό μας έργο και όλα τα καθήκοντα μας ως εκπαιδευτικοί.
2) Για τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων:
Α) Όταν καλούμαστε σε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων όπου έχει θέμα σχετικό με την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση (π.χ. σχέδια δράσης, προγραμματισμός ΑΕΕ κλπ.), δηλώνουμε συμμετοχή στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η OΛΜΕ.
Β) Η συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή αφορά το συγκεκριμένο και μόνο θέμα, της ημερήσιας διάταξης.
Γ) Αν ο σύλλογος διδασκόντων έχει κι άλλα θέματα, συμμετέχουμε σε όλα τα υπόλοιπα και στο θέμα που αφορά την αυτοαξιολόγηση δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ. Επιδιώκουμε σε κάθε σύλλογο διδασκόντων η συμμετοχή στην απεργία-αποχή να είναι πλειοψηφική. Όπου χρειασθεί μπορεί να κληθεί και το σωματείο για ενημέρωση πριν τις συνεδριάσεις.
Δ) Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, τότε στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει απαρτία ο σύλλογος διδασκόντων και άρα δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία σχετικά με την αυτοαξιολόγηση.
Ε) Στη βάση των παραπάνω, καλούμε τους συναδέλφους θαρρετά να διατυπώσουν την άποψή τους και στο πρακτικό. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνουμε τους Διευθυντές των σχολείων ότι δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ονομάτων αυτών που έκαναν χρήση της απεργίας - αποχής, όταν δεν είναι η πλειοψηφία του συλλόγου (εκτός αν το επιθυμούν οι ίδιοι). Στο πρακτικό μπορούν να  γράφονται μόνο η απόφαση του συλλόγου, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και τα ονόματα των παρόντων.

Στην περίπτωση αυτή, ο διευθυντής/ντρια του σχολείου γράφει στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή ότι λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ με  απόφασή της και με το εξώδικο που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών, ο σύλλογος διδασκόντων που κλήθηκε με θέμα την εγκύκλιο «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας - Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» – ή με οποιοδήποτε αντίστοιχο θέμα, δεν είχε απαρτία και επομένως δεν προχωρά καμιά διαδικασία.
3) Για τους ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ:          
Καλούμε τους διευθυντές να μην δεχτούν ούτε να αξιολογηθούν, ούτε να μετατραπούν σε αξιολογητές των συναδέλφων ή των σχολείων τους μέσω της αυτοαξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι επικαλούνται την απεργία-αποχή που κήρυξαν τα αρμόδια όργανα της ΟΛΜΕ, ώστε να μην παραδώσουν προγραμματισμό δράσης ή σχέδια δράσης των σχολικών μονάδων τους, να μην συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως ή σε δια ζώσης επιμόρφωση για την αξιολόγηση, να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες της προσωπικής αξιολόγησής τους και να μην καταθέσουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα τον φάκελο τους (portfolio), να μην αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς, να μην πιέζουν τους συναδέλφους προς αυτήν την κατεύθυνση.
Για όλους τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να μην δεχτούν ούτε να αξιολογηθούν, ούτε να αξιολογήσουν το σχολείο τους μέσω της αυτοαξιολόγησης:
Να μην παραδώσουν προγραμματισμό ή σχέδιο εργασίας για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής τους μονάδας. Να μην κάνουν αίτηση για εθελοντική αξιολόγηση. Να μην παραδώσουν έκθεση ατομικής αξιολόγησης. Να μην δεχτούν καμιά διαδικασία αξιολόγησής τους από το σχολικό σύμβουλο και το διευθυντή του σχολείου.
                                                                 Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γ.Γραμματέας

Θ.Κοτσιφάκης                                                                  Γ. Δεμερδεσλής
ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ
Επειδή το κράτος και τα όργανά του έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου. Επειδή η απεργία περιλαμβάνεται στα ατομικά δικαιώματα που προβλέπονται από το Σύνταγμα και ειδικότερα εντάσσεται στα συναφή με την συνδικαλιστική ελευθερία δικαιώματα που οφείλει να προστατεύει το Κράτος. Η καταχρηστική ή μη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας διαπιστώνεται από το Δικαστήριο με τελεσίδικη απόφαση και είναι νόμιμη όταν ασκείται από συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί νόμιμα προς διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν.3528/2007) αναγνωρίζεται και προστατεύεται αφενός η συνδικαλιστική ελευθερία των Δημοσίων Υπαλλήλων και αφετέρου το δικαίωμα απεργίας αυτών. Επειδή από την ρητή διατύπωση του άρθρου 46 του ν.3528/2007 προκύπτει με σαφήνεια, ότι η συμμετοχή σε απεργία, οποιασδήποτε μορφής, συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου, προστατεύεται πλήρως από την έννομη τάξη και σε καμία περίπτωση η άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς κάτι τέτοιο αφενός θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση προς την ίδια την έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος και αφετέρου θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας. Επειδή η ενάσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε κύρωση εις βάρος του φορέα αυτού, και συγκεκριμένα εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή. Επειδή η υποβολή της αυτοαξιολόγησης και του ατομικού φακέλου συνιστούν μέρος της διαδικασίας αξιολογήσεως και υπό την
έννοια αυτή τα στελέχη εκπαιδεύσεως μπορούν να δηλώσουν, ότι απέχουν από την εν λόγω διαδικασία λόγω συμμετοχής στην αποχή. Επειδή η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση, οποιασδήποτε μορφής συνιστά άσκηση νομίμου δικαιώματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί, ότι η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση αποτελεί υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, που του αποστερεί το δικαίωμα επιλογής σε θέση στελέχους. Επειδή κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του ν. 1264/1982 η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στην άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων συνιστά ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη και τα όργανα αυτού. Για τους λόγους δηλώνουμε ότι : Α) είναι σύννομη και συμβατή με τις διατάξεις του ν.1264/1982 η πραγματοποιούμενη απεργιακή κινητοποίηση με την μορφή της αποχής από την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων (Αξιολόγηση).
Β) η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση οποιασδήποτε μορφής δεν μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ή άλλες διοικητικές συνέπειες εις βάρος των υπαλλήλων.
Γ) δεν μπορεί εκπαιδευτικός, να αποκλειστεί από μελλοντικές διαδικασίες επιλογών εξαιτίας της συμμετοχής του στην ως άνω αποχή.

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΣ ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2014
2013

Ψήφισαν
549


549

έγκυρα
468
%
έδρες
513
%
Πρωτοβουλία
159
33,97
3
152
29,62
Ενωτική
Κίνηση
110
23,50
2
133
25,92
Κοινό Μέτωπο

88
18,80
1
137
26,71
Παρεμβάσεις
64
13,68
1
59
11,50
ΠΑΜΕ
47
10,04

32
6,24

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ

Υποψήφιοι για τις εκλογές της ΕΛΜΕ με τις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ   
ΠΕ02  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ
ΑΣΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ     
ΠΕ02  10ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)
ΠΕ02 ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΕ 07   30 & 40 ΓΥΜNΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕ19  ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΕΡΛΕΠΕ ΒΑΣΩ
ΠΕ02   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕ03    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04      ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ


Καμία απόλυση – ειδικότητες και καθηγητές πίσω στα σχολεία!
 Nα μην περάσουν τα νέα μέτρα – φωτιά!
 Ενιαίο 12χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο
για όλα τα παιδιά!

Εκπαιδευτικοί πρωταγωνιστές! Όχι συνένοχοι και θεατές!


Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΕΛΜΕ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.  ΚΑΙ Ε.Λ.Μ.Ε.

Συντονίζουμε τη δράση μας
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ε.Λ.Μ.Ε.: Νότιας Αθήνας, Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής,   Γ’ Αθήνας, Ε’ Αθήνας, Ε’ Ανατ. Αττικής, Α΄Δυτικής Αθήνας, Β΄Δυτικής Αθήνας, Α’ Δυτικής Αττικής, Καλλιθέας – Νέας Σμύρνης – Μοσχάτου, Α’ Κυκλάδων, Ε΄ Θεσ/νίκης, Χανίων, Έβρου


Σύλλογοι Εκπ/κών Π.Ε.: Α’ Αθηνών, Αιγάλεω, Άνδρου-Κέας-Κύθνου-Σερίφου «Θ. Καΐρης», Αμαρουσίου, Άνω Λιόσια-Ζεφύρι-Φυλή, «Αριστοτέλης», «Γληνός», Δ. Αττικής, Ιεράπετρα «Μ. Λιουδάκη», «Κ. Σωτηρίου», Καλλιθέα-Μοσχάτου, Κερατσινίου – Περάματος «Ν. Πλουμπίδης», Κορινθίας, Κύμης, Λαγκαδά, Λευκάδα «Αγγ. Σικελιανός», Ν. Σμύρνη, Νίκαιας, Παρθενώνας, «Περικλής», Σαλαμίνα, «Γ. Ρίτσος» (Μολάων), Σύρος-Τήνος-Μύκονος, Χαϊδάρι, Χανίων, Ηρακλείου «Δομ. Θεοτοκόπουλος»

Πρακτικά βήματα
για τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης

ΑΠΕΡΓΙΑ–ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Σε όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς δόθηκε ένας μεγάλος αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της Α.Ε.Ε. η οποία σαφώς συνδέεται με την αξιολόγηση των νόμων 3848, 4024 και του ΠΔ 152. Στον αγώνα αυτό, εκτός όλων των άλλων, αναδείχτηκε ο κυρίαρχος ρόλος του συλλόγου διδασκόντων ως του οργάνου που αποκλειστικά αποφασίζει για τη στάση που ακολουθεί η σχολική μονάδα.

Τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο. Λ. Μ. Ε.  έχουν ήδη κηρύξει απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά την αξιολόγηση και την Α.Ε.Ε. από 2-11-2014 μέχρι και 23-12-2014 και η οποία ανανεώνεται κάθε δίμηνο.
Σύμφωνα με την κοινή  ανακοίνωσή ΟΛΜΕ-ΔΟΕ καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να απέχουν από όλες τις διαδικασίες Α.Ε.Ε. και αξιολόγησης, να μην δεχθούν να αξιολογήσουν αλλά και να αξιολογηθούν. Δεν διατρέχουν κανένα πειθαρχικό κίνδυνο με το να μην συμμετέχουν στην όποια διαδικασία αξιολόγησης και δεν τίθεται θέμα παρακράτησης χρημάτων αφού εκτελούν πλήρως το εκπαιδευτικό τους έργο και όλα τους τα καθήκοντα ως εκπαιδευτικοί και απέχουν μόνο από τις αξιολογικές διαδικασίες.

Τι σημαίνει απεργία-αποχή;
Aπέχουμε από το συγκεκριμένο κάθε φορά αξιολογικό έργο και όχι από κάθε έργο. Δεν είναι στάση εργασίας. Εκτελούμε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά μας (διδακτικά και διοικητικά) εκτός από αυτά που απορρέουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Με βάση αυτό καλούμε:
 Α. τους/τις Διευθυντές/ντριες  Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και τους/τις προϊστάμενους/ες Νηπιαγωγείων:
Ø                                       Να δηλώσουν  απεργία-αποχή και να μην συμμετέχουν σε καμιά διαδικασία αξιολόγησης.
Ø                                       Να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησής τους και να μην καταθέσουν το portfolio (προσωπικό φάκελο) στην πλατφόρμα αξιολόγησης
Ø                                       Να μην συμμετέχουν στις δια ζώσεις και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις και ενημερώσεις για την αξιολόγηση κι όσοι/ες συμμετείχαν να αποσύρουν τις εργασίες τους.
Ø                                       Να μην αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς και να μην πιέζουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους να συμμετέχουν σε όποια σχετική με την αξιολόγηση διαδικασία.
Β. Τους εκπαιδευτικούς συνολικά:
Ø                                        Να μην κάνουν αίτηση για εθελοντική αξιολόγηση.
Ø                                        Να δηλώνουν απεργία-αποχή και να μην παραδίδουν έκθεση ατομικής αξιολόγησης, να μη δέχονται κανέναν αξιολογητή στην τάξη.
Ø                                        Να μην αναρτούν τίποτα στο Παρατηρητήριο της αξιολόγησης, να μην συναινούν στην ανάρτηση του προγραμματισμού, να μην δέχονται την εκπόνηση του σχεδίου δράσης και τη συμμετοχή τους στις σχετικές ομάδες, να μη συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του σχολείου μας με οποιονδήποτε τρόπο.
Για τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων:
1.   Όταν καλούμαστε σε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων όπου έχει θέμα σχετικό με την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, δηλώνουμε προφορικά τη συμμετοχή μας  στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ – ΟΛΜΕ. Η συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή αφορά το συγκεκριμένο και μόνο θέμα, της ημερήσιας διάταξης. Αν δηλ. ο σύλλογος διδασκόντων έχει κι άλλα θέματα, συμμετέχουμε σε όλα τα υπόλοιπα και απέχουμε στο θέμα που αφορά την αυτοαξιολόγηση
Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία και ο σύλλογος διδασκόντων δεν προχωρά στην υλοποίηση της όποιας διαδικασίας σχετίζεται με την αυτοαξιολόγηση, ακόμη και αν κάποια μειοψηφία εκπαιδευτικών θέλει να συμμετέχει. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε συνάδελφος, ανεξαρτήτως του αν η πλειοψηφία συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση, έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία-αποχή.
Στην περίπτωση που η πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων συμμετέχει στην απεργία-αποχή
>ο διευθυντής/ντρια του Δημοτικού σχολείου, του Γυμνασίου ή Λυκείου και η/ο προϊσταμένη/ος Νηπιαγωγείου γράφει στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή/προϊσταμένης ότι λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την απόφασή της με Α.Π. 1201/31-10-2014 ή η Ο. Λ. Μ. Ε. με την απόφασή της με την από 7/10/2014 απόφαση της ΓΣ προέδρων και με το εξώδικο που απέστειλε προς τον Υπουργό Παιδείας και Οικονομικών, ο σύλλογος διδασκόντων που καλέστηκε με θέμα την εγκύκλιο «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015», ουδεμία διαδικασία που αφορά την αυτοαξιολόγηση δεν προχωρά και τίποτα δεν αναρτάται στο Παρατηρητήριο.
ή
>συντάσσεται πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων στο οποίο αναφέρεται: «Συγκλήθηκε σύλλογος διδασκόντων με θέμα την εγκύκλιο “Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπ/κου Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015”. Οι εκπαιδευτικοί (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία) δήλωσαν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την απόφασή της με Α.Π. 1201/31-10-2014 ή η Ο. Λ. Μ. Ε. με την απόφασή της με την από 7/10/2014 απόφαση της ΓΣ προέδρων και με το εξώδικο που απέστειλε προς τον Υπουργό Παιδείας και Οικονομικών. Ως εκ τούτου, ουδεμία διαδικασία που αφορά την αυτοαξιολόγηση δεν προχωρά και τίποτα δεν αναρτάται στο Παρατηρητήριο»
Το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλους αλλά δεν γράφονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, εκτός κι αν οι ίδιοι το ζητήσουν.

2.   Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων είναι  δεσμευτικές για τον/τη διευθυντή/ντρια, προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας να μην αναρτήσει ΤΙΠΟΤΑ στο Παρατηρητήριο. Οτιδήποτε αναρτάται στο Παρατηρητήριο θεωρείται συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση αλλά και αξιολογήσιμο υλικό για τις επερχόμενες 5μελείς Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης. Οποιαδήποτε ανάρτηση που παραβιάζει την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων είναι παράνομη (υπενθυμίζουμε και τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ). Οι σύλλογοι διδασκόντων δικαιούνται και πρέπει να ελέγχουν την τήρηση των αποφάσεών τους.
Στο Παρατηρητήριο δεν μπορούν να αναρτηθούν ατομικές δράσεις ή απόψεις που δεν έχουν εγκριθεί από το σύλλογο διδασκόντων γιατί η αυτοαξιολόγηση, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, αποτελεί την  κατά πλειοψηφία αποτίμηση της σχολικής μονάδας και όχι ατομική άποψη.

3.   Οι διευθυντές/τριες και προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων δε συγκροτούν ομάδες εργασίας μόνοι τους ούτε ισχύει το περσινό «εντέλλεσθε». Σε οποιαδήποτε περίπτωση καλύπτονται από την απεργία-αποχή που έχουν κηρύξει οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.

4.   Οι σύλλογοι διδασκόντων δε δεσμεύονται από την περσινή απόφαση τους, ακόμα και αν είχαν αποφασίσει–προγραμματίσει σχέδιο δράσης. Τους καλούμε να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή και να μην προχωρήσουν φέτος καμία διαδικασία που να αφορά την αυτοαξιολόγηση.

5.   Στα πλαίσια εφαρμογής της αξιολόγησης, ήδη, Δ/ντές Εκ/σης και    σχολικοί σύμβουλοι, καλούν τους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων, προϊσταμένους/ες ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων σε ενημερωτικές συναντήσεις. Δηλώνουμε απεργία-αποχή και δεν συμμετέχουμε ενώ οι Σύλλογοι Π.Ε.-ΕΛΜΕ με παραστάσεις διαμαρτυρίας των Δ.Σ. και στάσεις εργασίας (ώστε να καλύπτονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις) οργανώνουν τη ματαίωση των προαξιολογικών συναντήσεων.

6.   Σε κάθε κλίση ατομικής αξιολόγησης απαντάμε οργανωμένα, δεν πηγαίνουμε ο/η καθένας/καθεμία ξεχωριστά αλλά όλοι μαζί οι υπό αξιολόγηση δ/ντές και προϊστάμενοι/ες και στα πλαίσια κινητοποίησης όλου του Συλλόγου Π.Ε.-ΕΛΜΕ και δηλώνουν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχουν κηρύξει οι ομοσπονδίες

7.   Οι διευθυντές/ντριες και οι προϊσταμένες/οι δηλώνουν τη συμμετοχή στους στην απεργία – αποχή στο βιβλίο πράξεων διευθυντή – προϊσταμένου ως εξής: «Δε συμμετέχω στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με α.π. 1201/31-10-2014  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την οποία εξωδίκως κοινοποίησε στους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών.» 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι πιέσεις από το διοικητικό μηχανισμό της αξιολόγησης για να αλλάξουν οι αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων και σε πολλές περιπτώσεις για να γίνουν παραβιάσεις στην πλατφόρμα. Το ΥΠΑΙΘ προτρέπει έμμεσα σε εκβιασμούς, θεωρώντας τη συμμετοχή ή όχι της σχολικής μονάδας στην αυτοαξιολόγηση προσόν ή μειονέκτημα για την ατομική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης! Θα βρεθούν διάφορα πρόθυμα στελέχη εκπαίδευσης που θα προσπαθήσουν με εκβιασμούς, ακόμα και αναρτώντας στην πλατφόρμα της ΑΕΕ, διαφορετικά στοιχεία από αυτά που αποφάσισε ο σύλλογος διδασκόντων για να εξασφαλίσουν καλούς βαθμούς στην αξιολόγησή τους! Κάθε εκβιασμός και παραβίαση των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων από όπου κι αν συμβεί θα καταγγελθεί επώνυμα.

Μπορούμε να μπλοκάρουμε την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση. Αυτό έχει γίνει στο υπόλοιπο δημόσιο, όπου ΔΕΝ προχωρά καμία απολύτως διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού ενώ με βάση την ψηφισμένη νομοθεσία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούνιο του 2014.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στο σχολείο της αγοράς, ενάντια στην αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση, που οδηγεί στο κλείσιμο σχολείων και προωθεί τη διαθεσιμότητα-κινητικότητα-απόλυση των εκπαιδευτικών, ενάντια  στη δουλεία των ελαστικών-ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, τη συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και την προώθηση του σχολείου της αγοράς, τον εγκλωβισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των μετρήσιμων δεικτών που αυτές επιβάλλουν, ενάντια στην κατάρτιση, μαθητεία, φτηνή εργασία για τους μαθητές μας.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ 12ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ για όλα τα παιδιά
Ενάντια στις απολύσεις, την αξιολόγηση, τις περικοπές, τη διάλυση του δημόσιου σχολείου


ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
“Ζούμε την κανονικότητα έκτακτων γεγονότων..."
Σαρώνουμε σα χώρα τις πρωτιές στη φτώχεια, την ανεργία και τη λιτότητα, αλλά είμαστε εθνικά υπερήφανοι ως η δεύτερη χώρα στην αύξηση των δισεκατομμυριούχων (έρευνα UPS). Χαρές και ανακούφιση γιατί πέρασαν τα stress test οι ελληνικές τράπεζες εκτός από … δύο, αφού πληρώσαμε οκτώ φορές την αξία τους, για την ανακεφαλαιοποίηση τους, ενώ ο κυρ Μήτσος στενάζει για να βγάλει τον ΕΝΦΙΑ. Κάποτε το να φύγουν τα μνημόνια, σήμαινε ότι αποκαθίσταται η ζωή μας στο επίπεδο τουλάχιστον του 2009. Τώρα ερμηνεύεται από την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, ότι θα μείνουν οι 55 εφαρμοστικοί νόμοι, τα περί τα 22.000 άρθρα, συν το Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ, τα πρόστιμα και την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε ευρώ του προϋπολογισμού, που πάει κι έρχεται εναλλάξ με την Τρόικα στις Βρυξέλλες. Το όραμα για την ανάπτυξη ωστόσο πλησιάζει στη γειτονιά μας: μόνιμη ανεργία, δουλειά με όρους «η χαρά του εργοδότη» μέσω ΕΣΠΑ – ΕΕ, υγεία, παιδεία, ασφάλιση για όποιον έχει να πληρώνει, ξεπούλημα δημόσιας γης -περιουσίας… και οι πολεμικές μηχανές της «ευρωνατοϊκής ειρήνης» να φουντώνουν στην Ουκρανία, το Κομπάνι, τη Γάζα…
Κι εμείς, επιπλέον ζούμε στον αστερισμό του «νέου  Λυκείου», κοπής 1950 –«τι να τα κάνουν όλα τα παιδιά τα γράμματα;».  Με επιχειρησιακό μάνατζμεντ του στυλ –λίγοι πόροι, χαμηλό κόστος, υψηλή εμπορευσιμότητα των προϊόντων μαθητών, λίγα τμήματα – πολλοί μαθητές - υψηλές επιδόσεις- με πολύ καινοτομία, δράσεις και «καλές πρακτικές» διαφήμισης των σχολείων, με το my school - πανοπτικό μάτι του υπουργείου και του κράτους. Τρέχουμε από σχολείο σε σχολείο, συμπληρώνουμε φόρμες, κλικάρουμε ρουμπρίκες, τρέχουμε την ύλη, διδάσκουμε τα θέματα, τρέμουμε μη τυχόν και κάποιος μαθητής έχει πολλές απορίες και δε φτάσει η ώρα. Αλλά καλούμαστε να αυξήσουμε και τη δική μας εμπορευσιμότητα, να πάρουμε περισσότερα πιστοποιητικά επιμόρφωσης από το διπλανό μας, να δείξουμε ότι οι «άλλοι» είναι ανεπαρκείς, να αξιολογηθούμε πιο ψηλά, να (υπ)ακούσουμε στις συμβουλές των ιθυνόντων, όσο κι αν οι συνάδελφοί μας «διαθέσιμοι», μας δείχνουν το «μέλλον». Ο υπουργός παιδείας, συνεντευξιάζεται ανακοινώνοντας τη μια μέρα νούμερα που διαψεύδει την επόμενη. Τι κι αν μπαίνουμε Δεκέμβρη και τα ακάλυπτα κενά στα σχολεία έγιναν καθεστώς, η ύλη εξεταστικοποιείται, τα επιστημονικά αντικείμενα συνθλίβονται, τα εφηβικά μυαλά πολτοποιούνται μεταξύ φροντιστηρίων, εντατικοποίησης και χαμένων προσδοκιών; Όλο το παιχνίδι είναι οι απαιτήσεις της αγοράς. Εξάλλου, η μόρφωση, η κριτική σκέψη, η αναζήτηση και η ελευθερία, δεν παράγουν υψηλό ποσοστό κέρδους.
Την ίδια ώρα, βγάζουν παράνομες ή επιστρατεύουν όλες τις μορφές αγώνα, αν και «θεωρούν ότι ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται». Βρίζουν το συνδικαλισμό ως συντεχνίες, όταν δεν μοιάζει στους κυβερνητικούς συνδικαλιστές και στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ (κι όμως υπάρχει ακόμη). Διατυμπανίζουν σ’ όλους τους τόνους ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πέθανε, αλλά καλού – κακού ετοιμάζουν και (αντι)συνδικαλιστικό νόμο και ενεργούν πειθαρχικά, μήπως αναστηθεί από κάτι «άμυαλους» που δεν ασπάστηκαν το προφίλ του κοινωνικού εταίρου.  Τα ΜΜΕ ανακαλύπτουν το «τσαγανό» του κ. Φορτσάκη, πρύτανη του ΕΚΠΑ, γιατί δίνει 3,4 εκατ. ευρώ σε εταιρεία σεκιούριτι (ενώ απέλυσε τους φύλακες) για να κάνει face control σε φοιτητές κι εργαζόμενους και να τους κλειδώνει ενίοτε μέσα, όταν τα ΜΑΤ καλούνται να «περιφρουρήσουν» τον εξωτερικό χώρο εν όψει φοιτητικών κινητοποιήσεων. Να μην το σκεφτεί το 1974, η χουντική ηγεσία… θα είχε γλυτώσει από τα «Πολυτεχνεία»…
Με λίγα λόγια, συνάδελφοι μου. Κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ, μεγαλοεργοδότες, τράπεζες, ΜΜΕ και λοιποί συγγενείς σου λένε: Σκύψε, δούλευε –όταν σου δίνουν-, ζήσε με φιλανθρωπίες, βλέπε τηλεόραση και σώπα. Θεώρησε τις διαθεσιμότητες τις απολύσεις τις αξιολογήσεις τους, ως μέρος της φυσιολογικής ζωής σου. Άλλωστε δικαίωμα στη ζωή πρέπει να έχουν μόνο οι «καλύτεροι» και οι «υγιείς». Οι υπόλοιποι είναι βάρος κοστοβόρο για το δημόσιο. Ας επιβιώσουν όπως μπορούν …… Γίνε επιτέλους, το σωστό υπόδειγμα για τη μαθητιώσα νεολαία. Κι επειδή «μπορεί και να απειθαρχήσεις, ας πάρουμε και τα μέτρα μας». Γι΄ αυτό και στήνονται μαθητοδικεία όταν οι μαθητές διεκδικούν το αυτονόητο: καθηγητές στα σχολεία και ένα πιο ανθρώπινο σχολείο που δεν θα είναι εξεταστικό κάτεργο.
 Γιατί όλα αυτά; Τι φοβούνται; Μέσα σε ένα αναστατωμένο οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό, όπου η κρίση σοβεί, ακόμη κι όταν οι δείκτες μεγεθύνονται παροδικά, η πολιτική αστάθεια τους γίνεται μόνιμη. Το σκηνικό γίνεται εύθραυστο και οι ρωγμές αμφισβήτησης εμφανίζονται, όλο και συχνότερα. Φοβούνται το συλλογικό μας μπόι σε τέτοιες ρωγμές. Όταν η ανυπακοή γίνεται αλληλεγγύη και μαζικός, αποφασιστικός αγώνας και βγαίνει στις πλατείες και τους δρόμους. Αλλά και τη συλλογική μας συνείδηση και ταυτότητα για έναν κόσμο με πρώτο κριτήριο τις ανάγκες των ανθρώπων, την ελευθερία και το δημόσιο,  κοινωνικό όφελος. Γι αυτό χρειάζονται τον κυβερνητικό συνδικαλισμό ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ, τη γραφειοκρατία των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, να δρα ώστε η οργή να εξατμίζεται σε 24ωρες λιτανείες και οι κλάδοι να μη συναντιούνται, εν μέσω βέβαια αγωνιστικών κορόνων και αναγκαστικής υποχώρησης. Ώστε ο ανταγωνισμός και το κέρδος, με την εξαγορά και την υποταγή να καθοδηγούν την ανθρώπινη δράση. Αλλά και η αδυναμία της ανοχής και του «τίποτε άλλο δεν μπορεί να γίνει».
Τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι επιτροπές, η μαζικοποίηση, η οργάνωση και ανασυγκρότηση των εργατικών συλλογικοτήτων και των διαδικασιών τους, είναι το δικό μας όπλο. Για να μπορέσουμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά επιβάλλεται να συμμετέχουν ενεργά στο ΔΣ της  ΕΛΜΕ όλα του τα μέλη. Δυστυχώς, φέτος κάτι τέτοιο δεν συνέβη λόγω της συχνής και αδικαιολόγητης απουσίας δύο μελών δύο παρατάξεων. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αν θέλουμε στα σοβαρά, ν’ αποκτήσουμε την αφήγηση των δικών μας αναγκών, της εργασίας, της εκπαίδευσης, της ελευθερίας και των αναγκών της κοινωνίας και των παιδιών της. Αν θέλουμε να τα βάλουμε στα σοβαρά με αυτούς που μας τις στερούν και να ξανακτίσουμε τη ζωή και την αξιοπρέπεια μας. Καθόλου δεν προσφέρουν σ’ αυτό, οι κυρίαρχες λογικές του «όλα θα λυθούν» άκοπα και κυρίως «στην κάλπη». Και μάλιστα με μια νέα ανάθεση για να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα κάποιος άλλος με διαπραγματευτική δεινότητα, εντός του ίδιου πλαισίου. Ή η  λογική της αναχώρησης από τις απαιτήσεις του σήμερα, ωσότου ωριμάσουν οι συνθήκες πιο γενικευμένων ξεσηκωμών για τη λαϊκή εξουσία. Στον παρόντα χρόνο θα κριθεί η ζωή μας και το αν θα έχει μέλλον. Με το φως της εμπειρίας του ιστορικού παρελθόντος και των αιτιών της σημερινής μας κατάστασης. Εμείς θα επιβάλλουμε δρόμους ή θα δεχθούμε ήττες, επελαυνόντων φασισμών και οφείλουμε να προετοιμαστούμε για το πρώτο.
Οι Παρεμβάσεις Βοιωτίας –αυτόνομες από τα κυβερνητικά συμφέροντα, το συνδικαλισμό της αναρρίχησης, τους κρατικούς μηχανισμούς και τις πληρωμές του ΕΣΠΑ, αλλά όχι από τις ανάγκες και τα δικαιώματα εκπαιδευτικών, μαθητών και την πολιτικής τους -  αυτή την προτεραιότητα ιεραρχούν. Με αυτό το μέτρο κρίνουν τις ανεπάρκειες στη δράση τους. Σ’ αυτό το στόχο επιδιώκουν να συσπειρώσουν και να ενώσουν μεγαλύτερο δυναμικό ανθρώπων στην κοίτη της κοινής δράσης. Από αυτή τη σκοπιά προτείνουν, συζητούν, αντιπαρατίθενται με  άλλες απόψεις.
Συμμετέχετε στις Γενικές Συνελεύσεις και τις διαδικασίες της ΕΛΜΕ. Δώστε ζωή στο σωματείο και φωνή στην οργή μας. Είμαστε τόσο μικροί όσο οι φόβοι μας και τόσο μεγάλοι όσο οι εχθροί που επιλέγουμε να συγκρουστούμε.
Για να ανασάνουν τα όνειρα μας. Για να κάνουμε ζωή τη σημερινή επιβίωση.

Πλαισιώστε, στηρίξτε το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων Βοιωτίας.


Συνάδελφοι, σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ την Τρίτη 2 Δεκέμβρη στις 9.30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο της Κρύας στη Λιβαδειά.