Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΕΛΜΕ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
                                                             Λιβαδειά 12 Ιουνίου 2015  Α.Π. 32

ΠΡΟΣ:
                                                                Τον Περιφερειακό  Δ/ντη Εκπαίδευσης
                                                           Στερεάς κ. Δημητρίου  Χρήστο
                                                                     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υπ. Παιδείας
                                        κ. Αριστ. Μπαλτά και αναπλ. Υπ. Παιδείας κ. Τ. Κουράκη
                                                         2. ΟΛΜΕ

Υπόμνημα του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Βοιωτίας
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κύριε Περιφερειακέ Δ/ντη Εκπαίδευσης,
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Με  βάση το Υπόμνημα του ΔΣ της ΟΛΜΕ προς το Υπουργείο Παιδείας, για τα επείγοντα προβλήματα της εκπαίδευσης που κατατέθηκε στις 10/2/2015 (Α.Π. 332) σας καταθέτουμε συμπληρωματικές προτάσεις- αιτήματα που η υλοποίηση τους θα βοηθήσει την δημόσια εκπαίδευση.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.      Να ισχύσει και για τους εκπαιδευτικούς η συνυπηρέτηση, ως κριτήριο μετάθεσης.
2.     Να αλλάξει η νομοθεσία για τους συνάδελφους που ζητούν μετάθεση ή απόσπαση και  αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή έχουν συγγενή τους πρώτου βαθμού με  σοβαρά προβλήματα υγείας. Να μπορούν να πάρουν μετάθεση ή απόσπαση μετά από γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
3.     Να γίνουν περισσότερες μεταθέσεις-αποσπάσεις σε οργανικά και λειτουργικά κενά και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που εργάζονται και στην Α/θμια Εκπαίδευση να αποσπώνται και στην  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
4.       Αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά,  μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης), για μια πιο δίκαια, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
  5.      Κατάργηση του νομικού πλαισίου αξιολόγησης– χειραγώγησης,  και της σύνδεσης με βαθμολόγιο , μισθολόγιο.
   6.      Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας , νέο μισθολόγιο με πρόβλεψη για ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και  αυξήσεις στους νεοδιόριστους .
    7.     Σταδιακή κάλυψη των απωλειών των συντάξεων , κύριων και επικουρικών και  πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας.
  8.     Εκδημοκρατισμός της διοίκησης της εκπαίδευσης , κατάργηση καθηκοντολογίου και ανάδειξη του συλλόγου διδασκόντων σε βασικό όργανο διοίκησης με συντονιστή τον διευθυντή /διευθύντρια
    9.     Κατάργηση του αντιδημοκρατικού πειθαρχικού δίκαιου. Παρά τις θετικές τροποποιήσεις παραμένουν: ο ασαφής και απαράδεκτος όρος «της ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» και οι δύο δικαστικοί στα πειθαρχικά συμβούλια.
10. Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών και έγκαιρα μέχρι τις 30 Ιούνη. Να θεσμοθετηθούν μοριοδοτούμενα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες αποσπάσεων. Στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πρέπει να δίνεται βάρος στα κοινωνικά κριτήρια .
11.  Όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν οργανική εφόσον συμπληρώνουν 11 ώρες σε μια ή δύο σχολικές μονάδες.
12. Οι κατανομές μαθημάτων και ωρών να λαμβάνουν υπόψη: Α΄ και Β΄ αναθέσεις και οι εκπαιδευτικοί να μην πηγαίνουν σε περισσότερα από δύο σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου.
    13.   Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου για όλους στην προ του 2013 κατάσταση.
  14.  Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές και προώθηση των αιτημάτων που αφορούν τους αναπληρωτές και κατατέθηκαν στο υπουργείο από την Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.
      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
15. Να εφαρμοστεί  επιτέλους ο Νόμος 4128 ( Άρθρο 28 Παρ.15) που προβλέπει ότι  «ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρεις μαθητές λιγότερους.» Το τμήμα στο οποίο υπάρχει μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να χωρίζεται όταν συμπληρώνεται ο αριθμός των 25 μαθητών.
   16. Να επαναλειτουργήσουν οι  καταργημένες δομές ( Βιβλιοθήκες- ΓΡΑΣΕΠ κλπ)
 17. Μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών από την ενιαία λίστα αναπλήρωσης και τις ήδη υπάρχουσες λίστες του ΑΣΕΠ, για να καλυφθούν τα 25.000 κενά στην εκπαίδευση. Στις αρχές του Σεπτέμβρη οι μαθητές να έχουν τους καθηγητές τους.
  18. Επαναλειτουργία της ΠΔΣ και της ενισχυτικής διδασκαλίας  και επανίδρυση των σχολείων που καταργήθηκαν.
  19. Μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, στις κατευθύνσεις και στα εργαστήρια.
    20. Να υπάρξει γραμματειακή υποστήριξη στα μεγάλα σχολεία.
    21. Να παραμείνει  ως μάθημα ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη γ’ γυμνασίου.
22. Περιοδική ετήσια επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. Τα σεμινάρια των σχολικών συμβούλων να είναι εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου. Όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια από τους Σχολικούς Συμβούλους να γίνονται με εντολή μετακίνησης για τους εκπαιδευτικούς
   23. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι να έχουν δίωρη ανάθεση σε συγκεκριμένο σχολείο ώστε οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τα μαθήματα τους και τις δειγματικές διδασκαλίες τους.
   24. Αλλαγή της σύνθεσης των υπηρεσιακών συμβουλίων με 3 αιρετούς και 2 διοικητικούς .
    25. Να αποσυρθεί η αρχική εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας για τις μετατάξεις και το θέμα να επιλυθεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πρότασης της ΟΛΜΕ.

    
   ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
26. Να στελεχωθεί το ΚΕΔΔΥ Βοιωτίας. Να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει συνάδελφος παιδοψυχολόγος που να εξετάζει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Βοιωτία. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, αφού οι μαθητές αναγκάζονται να απευθυνθούν σε άλλα ΚΕΔΔΥ, ή δεν εξετάζονται, παρότι έχουν σοβαρά μαθησιακά προβλήματα.
27. Να λειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά το ειδικό σχολείο στη Χαιρώνεια, για την περιοχή της Λιβαδειάς και να δίνει πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο).
28. Να επιλυθούν τα κτιριακά προβλήματα στα ΕΠΑΛ της Βοιωτίας. Συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ Θήβας χρειάζονται επισκευές στο κτίριο, στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς υπάρχει έλλειψη αιθουσών και πρέπει να γίνει τακτοποίηση των εργαστηρίων που εκμισθώνονται, ενώ το ΕΠΑΛ Σχηματαρίου είναι ακόμη σε τροχόσπιτα.
29. Να επιλυθούν τα προβλήματα της μετακίνησης των μαθητών τη νέα σχολική χρονιά.

        Οι παραπάνω προτάσεις πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν για να έχουμε ένα δημοκρατικό σχολείο, για όλους τους μαθητές στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος                 Το  Δ.Σ.                   Ο Γραμματέας
Πάγκαλος  Ιωάννης                   Χρυσαφόπουλος Κων/νος                                         

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Προτάσεις για τη στάση του συλλόγου διδασκόντων στην επιλογή Διευθυντών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Προτάσεις για τη στάση του συλλόγου διδασκόντων στην επιλογή Διευθυντών των σχολείων

Με βάση τον καινούριο νόμο του υπουργείου παιδείας  βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την επιλογή Διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Το υπουργείο δεν τόλμησε να καταργήσει πλήρως, ένα αποδεδειγμένα διαβλητό σύστημα επιλογής στελεχών που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο αναπαρήγαγε την ημετεροκρατία, προωθούσε τις πελατειακές και κομματικές εξυπηρετήσεις, αναδείκνυε το πρότυπο του διευθυντή manager και είχε στόχο την υπονόμευση της οργανωμένης συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης.
Συγκεκριμένα :
·                                            Διατήρησε αναλλοίωτη, αντί να καταργήσει, όπως ήταν και η θέση μας, την αυταρχική ιεραρχική δομή της διοίκησης των περιφερειακών Διευθυντών. Τους αντικατέστησε απλά με την εφαρμογή  πανομοιότυπου τρόπου με την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, αυτού του κομματικού ελέγχου.
·                                            Άφησε άθικτο  μέχρι στιγμής όλο το αυταρχικό πλαίσιο του καθηκοντολογίου, (Υπουργική απόφαση Αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, ΦΕΚ 1340/16-10-02) που ο κλάδος  έχει καταστήσει ανενεργό, γιατί εκτός των άλλων έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 1566/85 και δίνει υπερεξουσίες στο Διευθυντή σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη σχολική ζωή.
·                                             Δεν προχώρησε στον καθορισμό ουσιαστικών και αναβαθμισμένων αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων.
·                                            Δεν κατάργησε στο σύνολό του το θεσμικό  πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, το οποίο προφανώς θα αξιοποιηθεί στα νέα πλαίσια αξιολόγησης που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το δημόσιο και την εκπαίδευση.
·                                            Με τη δοκιμασμένη λογική του ελέγχου των συμβουλίων κρίσεων οι  περιφερειακοί Διευθυντές συμπλήρωσαν  τα υπηρεσιακά συμβούλια με άλλα δύο μέλη της αρεσκείας τους, ενώ ξεχάστηκαν οι δεσμεύσεις του τρίτου αιρετού!
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την περιορισμένη συμμετοχή της ψήφου των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων και την πριμοδότηση της προηγούμενης διοικητικής εμπειρίας αποθάρρυναν τη συμμετοχή συναδέλφων και την εμπλοκή του συλλόγου με αποτέλεσμα  να διαφαίνεται η τάση να  επιλεγούν οι  ίδιοι περίπου διευθυντές.

Επιμένουμε, διεκδικούμε και προτείνουμε:

·                                            Οι σύλλογοι διδασκόντων να αναβαθμιστούν τώρα και να αναλάβουν όλες τις ουσιαστικές αρμοδιότητες στην διοικητική και παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου. Άμεση κατάργηση του «καθηκοντολογίου».
·                                            Η επιλογή των Διευθυντών των σχολείων να γίνεται καθ’ ολοκληρία από το σύλλογο διδασκόντων μετά από πλατιά δημοκρατική συζήτηση και ψηφοφορία.
·                                            Οι Διευθυντές να έχουν ρόλο συντονιστή στην υλοποίηση των αποφάσεών του συλλόγου με τη συνεργασία και τη στήριξη όλων των μελών του. Απαραίτητες προϋποθέσεις γι αυτό είναι η  επαναφορά του ωραρίου  καθώς και  οι αναγκαίες υποστηρικτικές δομές (γραμματείς, φύλακες, επιστάτες, κ.ά.) Ο συντονιστής εκτός της μείωσης του εκπαιδευτικού ωραρίου δεν δικαιούται επίδομα θέσης.
·                                            Οι Διευθυντές να είναι ανακλητοί όταν δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που θα πηγάζουν από τις συλλογικές αποφάσεις.
·                                            Οι σύλλογοι διδασκόντων από κοινού με τις ΕΛΜΕ, τους μαθητές και τους γονείς να αναλάβουν  αγωνιστική υλοποίηση των προτάσεων και θέσεων τους.
·                                            Να δεσμευτεί το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει νόμο που θα συμπεριλάβει όλες τις προτάσεις του κλάδου που αναβαθμίζουν και καθιερώνουν το σύλλογο ανώτατο όργανο σε όλα τα ζητήματα της σχολικής μονάδας.

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι με  τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες επιλογής των Διευθυντών μπορούμε να αλλάξουμε το αντιεκπαιδευτικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Μπορούμε όμως να τις αξιοποιήσουμε και να διαμορφώσουμε καλύτερους όρους για την προώθηση ενός βαθύτατου εκδημοκρατισμού που απαιτείται να γίνει σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα που θα κατοχυρώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των εκπαιδευτικών και των  συλλόγων διδασκόντων σ’ αυτό.
Καλούμε τους συναδέλφους-συναδέλφισσες
·                                            Να ψηφίσουν τους συναδέλφους που συμβάλλουν στην προώθηση και υλοποίηση ζητημάτων της σχολικής μονάδας και των αποφάσεων του κλάδου, υπερασπίζουν και προωθούν την δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.
·                                            Να απορρίψουν όσους/ες συνέβαλαν στην προώθηση αντιεκπαιδευτικών μέτρων, ιδιαίτερα στο θέμα της αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης, χρησιμοποίησαν αυταρχικές μεθόδους και συμπεριφορές, περιθωριοποίησαν τον σύλλογο του σχολείου. 
·                                             Να αξιοποιήσουν προς αυτή την κατεύθυνση  την δυνατότητα του λευκού  ή της αποχής όταν κρίνεται απαραίτητο, ώστε ο σύλλογος να επανακαθορίσει το επόμενο τρίμηνο (δυνατότητα που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο, όταν ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι Διευθυντές δε συγκεντρώσουν το 20% της ψήφου των ψηφισάντων και ακόμη όταν απέχει από τη διαδικασία το 36% της δύναμης του συλλόγου) την εξέλιξη για το θέμα του Διευθυντή της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.
·                                            Να στείλουν μήνυμα ότι όλοι οι Διευθυντές πρέπει να εναρμονίζονται με τις συλλογικές αποφάσεις και να τις προωθούν.
Πριν την ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου ώστε να συζητηθούν αναλυτικά, ανοιχτά και δημοκρατικά τα ζητήματα αυτά και να διαμορφωθούν δημοκρατικά πλαίσια λειτουργίας του συλλόγου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

                                                                     Λιβαδειά, 16/6/2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μέλη των Παρεμβάσεων Βοιωτίας ευχαριστούν θερμά όλους τους συναδέλφους που τους στήριξαν με την ψήφο τους στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Οι Παρεμβάσεις θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με συνέπεια για τις ανάγκες μας, τα δικαιώματά μας, το σχολείο των οραμάτων μας, ενάντια σε νέα μνημόνια, νέα μέτρα, επιτροπεία με ΕΕ και ΔΝΤ.

Θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τα προβλήματα του κλάδου και να προτείνουν λύσεις, να καταγγέλλουν κάθε αυθαιρεσία των δυνάμεων της εξουσίας, να είναι αλληλέγγυοι με κάθε συνάδελφο και κάθε εργαζόμενο.

ΕΛΜΕ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ GOGOL»

Από την θεατρική ομάδα της ΟΛΜΕ

«Ο ΜΑΤΤΙ ΚΑΙ Ο ΦΑΚΟΣ»

Σκηνοθεσία: Ζαφείρης Ανδρέας

Συνεδριακό κέντρο Θήβας
Πέμπτη 18-6-2015
9.00 μ.μ.


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 17Ο ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΟΛΜΕ 2015
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΨΗΦΟΙ
%

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
161
34,1%
2
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
128
27,1%
2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
72
15,3%
1
ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ
66
14,0%

ΠΑΜΕ
45
9,5%

ΑΚΥΡΑ
6


ΛΕΥΚΑ
8


ΕΓΚΥΡΑ
472
100,0%

ΣΥΝΟΛΟ
486ΟΛΜΕ: ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 3311338
e-mail:olme@otenet.gr
Αθήνα, 9/6/2015
A.Π.: 363
                                                           
                                                                                                ΠΡΟΣ:
         -  τον αναπλ. Υπ. Οικονομικών
             κ. Δημ. Μάρδα
         -  τον Υπ. Παιδείας
κ. Αριστ. Μπαλτά
                                                                                 -  τον αναπλ. Υπ. Παιδείας
                                                                                    κ. Αναστ. Κουράκη
                                                           
Καμία περικοπή των οδοιπορικών εξόδων των εκπαιδευτικών

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε πρόσφατα σχέδιο νόμου σχετικά με τις «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας». Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 9 παρ. 2) τα οδοιπορικά θα καταβάλλονται πλέον μόνον σε όσους μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο για συμπλήρωση ωραρίου την ίδια μέρα. Καταργείται έτσι ουσιαστικά η καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε όσους εκπαιδευτικούς υποχρεώνονται να μετακινηθούν σε 2 ή περισσότερα σχολεία σε διαφορετικές ημέρες.
Ταυτόχρονα, με το άρθρο 8 του ίδιου νομοσχεδίου,  το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης θα καθορίζεται στο εξής με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Στο ίδιο ακόμα άρθρο ο υπουργός Οικονομικών θα καθορίζει πλέον και το ανώτατο όριο χιλιομέτρων ανά μήνα για όσους εκπαιδευτικούς μετακινούνται, πέραν του οποίου καθένας θα δικαιούται το ελάχιστο αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου!
Είναι γνωστό ότι, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια με την αύξηση του ωραρίου μας, τις μαζικές συγχωνεύσεις τμημάτων και το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, χιλιάδες εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να μετακινηθούν σε δύο, τρία ή ακόμα και πέντε σχολεία ώστε να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Είναι ακόμα προφανές ότι τέτοιου είδους μετακινήσεις δεν μπορούν εξ’ αντικειμένου να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα!
Στα σχολεία του εξωτερικού η ελάχιστη απόσταση μετακίνησης από σχολείο σε σχολείο είναι 50 χλμ και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει μετακίνηση για συμπλήρωση ωραρίου κατά τη διάρκεια της  ίδιας ημέρας. Με τη διακοπή της καταβολής των οδοιπορικών στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτά, τα σχολεία θα κλείσουν άμεσα, αφού δεν θα μπορούν να καλύψουν τα έξοδα μετάβασης.
Η απόφαση αυτή του υπουργείου Οικονομικών ουσιαστικά καταργεί την χιλιομετρική αποζημίωση για τους συναδέλφους που μετακινούνται.  Επιβάλλεται σε μια περίοδο που οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να στενάζουν κάτω από το βάρος του μισθολόγιου - φτωχολόγιου και έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη δραματική οικονομική κατάσταση χιλιάδων εκπαιδευτικών, αφού θα περικόψει δραστικά ακόμα και αυτές τις πενιχρές αποζημιώσεις που ισχύουν σήμερα. Οι συγκεκριμένες διατάξεις καταδικάζουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, εξανεμίζοντας ακόμα περισσότερο τα ήδη φτωχά εισοδήματά τους και καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της νέας κυβέρνησης ότι δεν θα γίνουν νέες περικοπές και μειώσεις στους μισθούς.
Στο άρθρο 20 παρ.1 (έξοδα μετάθεσης-τοποθέτησης-απόσπασης στο εξωτερικό), δεν αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι ισχύει και για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό και θα πρέπει να γίνει σχετική προσθήκη.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση του υπουργείου Οικονομικών. Θεωρούμε αδιανόητο να πληρώνουν για μια ακόμα φορά οι εκπαιδευτικοί τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής.
Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να αποσύρει όλες τις σχετικές διατάξεις (άρθρα 8 και 9). Ταυτόχρονα να προχωρήσει άμεσα σε γενναία αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης, ως ελάχιστο δείγμα οικονομικής ανακούφισης των συναδέλφων εκπαιδευτικών που υποχρεώνονται να πληρώνουν έως και εκατοντάδες ευρώ μηνιαίως για να μετακινηθούν ώστε να συμπληρώσουν το αυξημένο ωράριό τους.


 Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γ. Γραμματέας

Θ. Κοτσιφάκης                                                 Γ. Δεμερδεσλής

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ τους συναδέλφους μας που ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ τους συναδέλφους μας που ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ!
Η ελπίδα βρίσκεται πάντοτε, και μόνο, μέσα στους αγώνες!

Η επαναφορά εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων στα σχολεία απετέλεσε βασικό αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος εδώ και 23 μήνες. Οπολύμορφος, μαζικόςκαιαποφασιστικός αγώνας που αναπτύχθηκε όλο αυτό το διάστημα, ένωσε εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα, διοικητικούς πανεπιστημίων, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες, απολυμένους της ΕΡΤ με χιλιάδες εργαζομένους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Από τους καθηγητές σε διαθεσιμότητα δόθηκε τόσο μέσα από τα σωματεία μας όσο και από τα συντονιστικά τους, με εκατοντάδες διαδηλώσεις και καταλήψεις σε όλη τη χώρα, κάψιμο διαπιστωτικών πράξεων, «συμβόλαιο τιμής», συναυλίες κλπ, με αποκορύφωμα την πολυήμερη απεργία της ΟΛΜΕ το Σεπτέμβρη του 2013, μορφή πάλης που συσπείρωσε τον κλάδο κόντρα στις απολύσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, και για την οποία οι ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  έδωσαν  όλες τους τις δυνάμεις.
Όλη αυτήν την περίοδο των δύο επώδυνων χρόνων δεν κουραστήκαμε να τονίζουμε ότι το εκπαιδευτικό κίνημα ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ, ότι ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΘΑ  ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΝ, κόντρα σε ηττοπαθείς αντιλήψεις και πρακτικές που έσπερναν την απόγνωση και οδηγούσαν σε «ατομικές» λύσεις και σε  ανθρωποφαγία. ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΔΙΚΙΟ! Η επιστροφή των διαθεσίμων εκπαιδευτικών αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η ελπίδα βρίσκεται πάντοτε και μόνο μέσα στους αγώνες
Τώρα καλούμαστε μέσα από τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ να συνεχίσουμε μέχρι την πλήρη δικαίωση των αιτημάτων των συναδέλφων σε διαθεσιμότητα [πλήρη αναγνώριση του χρόνου διαθεσιμότητας για την υπηρεσιακή και μισθολογική τους εξέλιξη και αποκατάσταση των μισθολογικών τους απωλειών], όπως και όλων των σοβαρών αιτημάτων και διεκδικήσεων του εκπαιδευτικού κινήματος [χρηματοδότηση, μόνιμοι διορισμοί, επαναφορά ωραρίου, εισοδηματικές απώλειες, νέο λύκειο κλπ].Σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να κινηθεί το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ για την υπεράσπιση του δημοσίου σχολείου που καταρρέει, κόντρα στο «ρεαλισμό της υποταγής», κόντρα στα παλιά και τα νέα μνημόνια.
·        Η διευκρινιστική εγκύκλιος του αν. υπουργού παιδείας στις 4/6/2105, σύμφωνα με την οποία όσοι από τους 1.817 συναδέλφους μας που επιστρέφουν στα ΕΠΑΛ έχουν μεταταχθεί και υπηρετούν είτε σε άλλες σχολικές μονάδες είτε σε διοικητικές θέσεις, υπογράφουν πρωτόκολλο ανάληψης υπηρεσίας μόνο στις Διευθύνσεις και όχι στα σχολεία, δημιουργεί ερωτηματικά και προβλήματα για τη μελλοντική υπηρεσιακή τους εξέλιξη, αφού για τις όποιες υπηρεσιακές τους μεταβολές θα χρειαστεί η πράξη ανάληψης στα σχολεία. ΖΗΤΑΜΕ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.

5/6/2015


Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Υποψήφιοι για τις εκλογές για το 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Υποψήφιοι για τις εκλογές για το
17ο  Συνέδριο της ΟΛΜΕ με τις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ   
ΠΕ02  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ
ΑΣΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ     
ΠΕ02  10ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03 ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)
ΠΕ02 ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΕ 07   30 & 40 ΓΥΜNΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕ19  ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΕΡΛΕΠΕ ΒΑΣΩ
ΠΕ02   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕ03    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04      ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Οι ανάγκες μας, τα δικαιώματά μας, το σχολείο των οραμάτων μας δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση!
Όχι σε νέα μνημόνια, νέα μέτρα, επιτροπεία με ΕΕ και ΔΝΤ!
Με το ρεαλισμό της ανατροπής και τα σωματεία μας
αγώνας για όσα μας ανήκουν!
Άλλαξε τους συσχετισμούς! Πάρε τα σωματεία στα χέρια σου!