Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Γ΄ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Αν θέλεις πτυχίο, έλα το απόγευμα…

Γ΄ΕΛΜΕ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                              Θεσσαλονίκη 7-6- 2018
Πρ. Κορομηλά 51
τηλ. Επικοινωνίας 6979850143                                 
e-mail: gelmeth3@gmail.com
fb:Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

Αν θέλεις πτυχίο, έλα το απόγευμα…

Δύο μόλις  μέρες πριν την λήξη των εξετάσεων και του σχολικού έτους οι μαθητές της γ΄ γυμνασίου καλούνται από το υπουργείο, να δηλώσουν συμμετοχή σε …απογευματινά τμήματα αγγλικής γλώσσας και πληροφορικής την προσεχή σχολική χρονιά, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση των αντίστοιχων κρατικών πτυχίων  (το κρατικό πτυχίο πληροφορικής θα νομοθετηθεί μετά!).Τα τμήματα θα στελεχώνονται από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Η νέα «καινοτομία» του υπουργείου είναι ακόμη ένα πρόγραμμα-εργαλείο  ΕΣΠΑ, που έρχεται να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις ότι και αυτή η κυβέρνηση, «υποκινούμενη» από τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, μετατρέπει  σιγά- σιγά  την μορφωτική διαδικασία σε άθροισμα προγραμμάτων.
Αφού με μια σειρά μέτρων : περιορισμό των ωρών διδασκαλίας της  αγγλικής γλώσσας και των άλλων ξένων γλωσσών, πολυπληθή τμήματα, κατάργηση επιπέδων , παράλληλης διδασκαλίας, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής κλπ.,  καθώς και αντίστοιχες ρυθμίσεις στην Πληροφορική (μείωση ωρών, ουσιαστική κατάργηση του υπευθύνου εργαστηρίου κ.α.).  που συνέτειναν  στην υποβάθμιση των αντίστοιχων μαθημάτων και οδήγησαν χιλιάδες εκπαιδευτικούς και αυτών των ειδικοτήτων ή να μετακινούνται σε πολλά σχολεία ή να διδάσκουν μαθήματα διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων, μετατοπίζουν  τώρα πλευρές των μαθημάτων αυτών εκτός σχολικού προγράμματος!
Μαθήματα και υποστηρικτικές δομές εξορίζονται από   την βασική λειτουργία του σχολείου, τίθενται υπό συνεχή μεταβολή και αίρεση, στελεχώνονται από «ανακυκλούμενους» εκπαιδευτικούς μειωμένων δικαιωμάτων σε καθεστώς διαρκούς επισφάλειας και ελαστικής εργασίας .
Η Ειδική Αγωγή, η ενισχυτική διδασκαλία, τα τμήματα υποδοχής προσφυγόπουλων , η ψυχολογική υποστήριξη και τώρα οι ξένες γλώσσες και η πληροφορική  και αύριο δεν γνωρίζουμε τι άλλο, δεν αποτελούν όπως θα έπρεπε συστατικά και απαραίτητα στοιχεία της μορφωτικής πλευράς του σχολείου. Τέτοια μέτρα ενισχύουν τις  απαξιωτικές αντιλήψεις ότι «δεν μαθαίνουμε  τίποτα εντός του σχολείου  και στα μαθήματα  αλλά εκτός αυτού». Η θέσπιση και η λειτουργία της λεγόμενης θεματικής βδομάδας εξυπηρετεί αυτή την κατεύθυνση.
Πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση των μαθημάτων με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις (μικρά τμήματα, υλικοτεχνική υποδομή κλπ.) που θα οδηγεί στην ολοκληρωμένη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ για όλα τα παιδιά είναι ο παιδαγωγικά ορθός στόχος του σχολείου και της  12χρονης εκπαίδευσης των παιδιών. Όλα τα μαθήματα και οι υποστηρικτικές δομές πρέπει να στελεχώνονται με μόνιμους εκπαιδευτικούς και να λειτουργούν πλήρως, σταθερά και από την αρχή της χρονιάς σε κάθε σχολείο.
 Όλη η γνώση στο σχολείο ! ελεύθερος, δημιουργικός  χρόνος    των παιδιών, όχι στη ιδιωτική και «κρατική» παραπαιδεία.
Αυτά όμως απαιτούν  θαρραλέα αύξηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, επιστημονικού και άλλου προσωπικού,  σε ένα σχολείο των πλήρων μορφωτικών δικαιωμάτων και της ολοκληρωμένης γνώσης με απαγκίστρωση από τις κατευθύνσεις της αγοράς, του ΟΟΣΑ  και της Ε.Ε.
Ως εκ τούτου μόνο ένα δυναμικό, μαχητικό κίνημα στην εκπαίδευση μπορεί να επιβάλλει μια άλλη πορεία εμπνεόμενο από ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, κριτικό, απελευθερωτικό  πρόταγμα για την εκπαίδευση και την κοινωνία.
 Όσο αυτό θα είναι ζητούμενο, το σχολείο θα μεταμορφώνεται σταδιακά σε επιχείρηση παροχής αμφίβολης ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών και καταρτίσεων, προσαρμοσμένων στις  τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς, με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, όσο και για τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών.
Για το Δ.Σ.
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΘΗΡΑΣ                   ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου